Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh: Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

19/10/2023 16:21

Chiều 19/10, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 2 năm 2023. Tham gia lớp học có 60 đảng viên dự bị đến từ các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối.
Quang cảnh buổi bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới. Ảnh: NTH

 

Theo chương trình lớp học, các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm: Những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng; nội dung cơ bản về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển kinh tế - xã hội, phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh và nhiệm vụ của người đảng viên.

Đồng chí Bùi Thái Trọng - Bí thư Đảng ủy Khối trao giấy chứng nhận cho đảng viên mới. Ảnh: NTH

 

Kết thúc lớp học, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trao giấy chứng nhận cho 60 đồng chí đảng viên mới, trong đó loại Giỏi đạt 15%, loại Khá đạt 81,67%, Trung bình đạt 3,34%.

Nguyễn Thanh Hải

Chuyên mục khác