Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

04/10/2022 21:13

Ngày 4/10, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 77 học viên là những quần chúng ưu tú đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng uỷ Khối.
Trao Giấy chứng nhận cho học viên. Ảnh: NTH

 

Trong thời gian 4 ngày (từ 20-23/9), các học viên được tìm hiểu khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; tìm hiểu những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Vệt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong quá trình học, các báo cáo viên đã cung cấp thêm nhiều thông tin về công tác xây dựng Đảng và tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh. Hầu hết học viên đều có ý thức, trách nhiệm, tích cực tự giác nghiên cứu, học tập, chấp hành nghiêm nội quy, quy định của Ban tổ chức lớp học.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đều đạt yêu cầu được cấp giấy chứng nhận; trong đó, loại giỏi đạt 11,68%, loại khá đạt 67,54%, trung bình 20,78%.

Nguyễn Thanh Hải

Chuyên mục khác