Đảng ủy BĐBP tỉnh: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382 của Quân ủy Trung ương

31/05/2022 16:38

Ngày 31/5, Đảng ủy BĐBP tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382, ngày 29/11/2007 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: VL

 

Trong thời gian qua, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan kỹ thuật phối hợp với cơ quan chính trị xây dựng nội dung, chương trình và hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, giáo dục các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong nghị quyết, kết luận của các cấp, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú sát tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; lồng ghép với công tác giáo dục chính trị, pháp luật, thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động, mô hình, hội thi, hội thao, hội nghị, tập huấn, huấn luyện chuyên ngành kỹ thuật hằng năm.

Cơ quan kỹ thuật đã thường xuyên phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan phát huy vai trò chủ trì, tích cực chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung nâng cao chất lượng và xây dựng nền nếp chính quy công tác kỹ thuật trong tình hình mới; định kỳ tổ chức kiểm tra, tiến hành sơ kết đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế để mỗi đơn vị cơ sở kịp thời rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện; các cơ quan, đơn vị đã duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ các loại vũ khí trang bị kỹ thuật, tiến hành kiểm tra kỹ thuật, đánh giá phân cấp chất lượng, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ được giao.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật các cấp đã được cử đi đào tạo, tập huấn, nâng bậc kỹ thuật tại các học viện, nhà trường của quân đội, của BĐBP để nâng cao trình độ, góp phần xây dựng cơ quan kỹ thuật và đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật.

Tại Hội nghị có nhiều ý kiến, tham luận nhằm phân tích làm rõ những kết quả, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 382 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới, qua đó khẳng định quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cùng ngày, Đảng ủy BĐBP tỉnh cũng tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 433, ngày 5/5/2017 của Đảng ủy BĐBP về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế trong BĐBP.

Văn Lý

 

Chuyên mục khác