Đảng ủy BĐBP tỉnh: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

14/06/2022 19:00

Ngày 14/6, Đảng ủy BĐBP tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 thực hiện Nghị quyết số 765 NQ-QUTW, ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo.

Thời gian qua, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch sát với tình hình đơn vị và yêu cầu nhiệm vụ của BĐBP tỉnh, tiến hành đánh giá cụ thể kết quả và xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo khắc phục khâu yếu, mặt yếu, từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt, chú trọng vào các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc’’ và 4 xây, 4 chống, xác định giáo dục chính trị là cơ sở, huấn luyện chuyên ngành là trung tâm, huấn luyện cán bộ là then chốt; huấn luyện sát nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, coi trọng yêu cầu tác chiến mới, tác chiến trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao và sẵn sàng chiến đấu.

Kiểm tra mô hình học cụ huấn luyện. Ảnh: VL

 

Thực hiện các đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị’’; “Đổi mới nội dung tổ chức và phương pháp huấn luyện’’; điều hành theo hướng “Tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo’’, phân rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; tăng cường sự phối hợp, hiệp đồng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành huấn luyện; tích cực đổi mới tổ chức, phương pháp kiểm tra của chỉ huy và cơ quan gắn công tác huấn luyện với xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát tình huống, phương án, đối tượng tác chiến, địa bàn hoạt động, tổ chức biên chế và nhiệm vụ của lực lượng; huấn luyện sử dụng hiệu quả các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có trong biên chế, nâng cao khả năng xử lý các tình huống; công tác chuẩn bị vật chất, mô hình học cụ, thao trường bãi tập đã quan tâm đầu tư và đến nay đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện.

Tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến, tham luận nhằm phân tích làm rõ những kết quả, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện công tác huấn luyện của BĐBP tỉnh. Thông qua Hội nghị này, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh sẽ có cơ sở để rút kinh nghiệm và tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo công tác huấn luyện của lực lượng BĐBP tỉnh trong những năm tiếp theo một cách thống nhất, hiệu quả.

Khen thưởng cá nhân có thành tích cao trong huấn luyện. Ảnh: VL

 

Văn Lý

Chuyên mục khác