Đảng ủy BĐBP tỉnh: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương

15/06/2022 12:26

Trong 2 ngày (14-15/6), Đảng ủy BĐBP tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 623 NQ-QUTW, ngày 29/10/2012 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: VL

 

Những năm qua, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã ban hành nghị quyết lãnh đạo về công tác hậu cần; không ngừng xây dựng ngành hậu cần vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng đơn vị, lực lượng và quân đội; lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác hậu cần thực sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí chiến đấu, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt; có phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, hết lòng phục vụ bộ đội.

Đồng thời, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác hậu cần đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng đơn vị gắn việc thực hiện tốt Phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và "Tiêu chí Hậu cần, tài chính trong các cơ quan, đơn vị bộ đội biên phòng" tạo động lực thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả, công tác bảo đảm hậu cần góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới; quán triệt quan điểm phục vụ, quan điểm tự lực tự cường, chủ động khắc phục khó khăn của ngành hậu cần tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ; thực hiện tốt các chế độ qui định của ngành.

Tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến, tham luận nhằm phân tích làm rõ những kết quả, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện công tác hậu cần của BĐBP tỉnh. Thông qua Hội nghị này, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh sẽ có cơ sở để rút kinh nghiệm và tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo công tác hậu cần của lực lượng BĐBP tỉnh trong những năm tiếp theo một cách hiệu quả.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân tại Hội nghị. Ảnh: VL

 

Cùng thời gian này, Đảng ủy BĐBP tỉnh cũng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 513 NQ/QUTW, ngày 21/9/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác tài chính quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Văn Lý

 

                                                                                             

Chuyên mục khác