Đảng ủy BĐBP tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược quốc phòng Việt Nam

26/05/2023 06:16

Ngày 25/5, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị “về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam”.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: VH

 

Trong 5 năm qua (2018-2023), thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh từng bước được xây dựng vững mạnh về chính trị, tổ chức; thực hiện tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; giữ gìn an ninh, trật tự ở khu vực biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác với Lào và Campuchia.

Trong thời gian tới, Đảng ủy BĐBP tỉnh tiếp tục lãnh đạo tổ chức quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, nhất là các văn bản có liên quan đến công tác biên phòng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự.

Đồng thời, tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền về các hoạt động quân sự, quốc phòng, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội; kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế-xã hội; tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Quân đội nhân dân đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chủ động, tích cực, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng.

Vĩnh Hà

Chuyên mục khác