Đảng ủy Ban Quản lý - khai thác các công trình thủy lợi tỉnh: Lãnh đạo nâng cao hiệu quả khai thác các công trình thủy lợi

30/06/2020 06:10

Với việc chú trọng giáo dục tư tưởng, chính trị và phát huy tinh thần đoàn kết, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Ban Quản lý - khai thác các công trình thủy lợi tỉnh đã lãnh đạo nâng cao hiệu quả khai thác các công trình thủy lợi.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Tứ, Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý - khai thác các công trình thủy lợi tỉnh cho biết, để phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên đoàn kết nâng cao hiệu quả khai thác công trình thủy lợi, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xác định công tác giáo dục tư tưởng, chính trị là nhiệm vụ quan trọng; quan tâm tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động.

Đồng thời, Đảng ủy lấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” để cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động học tập và rèn luyện.

Đảng ủy kịp thời xây dựng và ban hành các quy chế hoạt động, các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Ban Quản lý, thực hiện nghiêm túc công tác phân công nhiệm vụ cho đảng viên... góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đặt ra.

Công trình thủy lợi Đăk Uy (Đăk Hà) vừa đảm bảo sự bền vững và thẩm mỹ. Ảnh: VN

 

Bên cạnh đó, để cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy tạo điều kiện cho 33 cán bộ, đảng viên và người lao động học các lớp nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và tuyển dụng mới 8 kỹ sư thuỷ lợi, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, người lao động Ban Quản lý - khai thác các công trình thủy lợi tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, rà soát, đánh giá tổng thể các hạng mục công trình và diện tích sản xuất trong phạm vi công trình; làm việc với chính quyền các địa phương xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất để bảo đảm cung cấp nước cho nhân dân sản xuất hiệu quả. Chủ động triển khai công tác phòng chống lũ bão, hạn hán; khắc phục, xử lý kịp thời những sự cố hư hỏng công trình, đảm bảo nước phục vụ sản xuất, không để hạn hán hay úng ngập gây ảnh hưởng lớn đến cây trồng.

Vì vậy, diện tích sản xuất ở các khu tưới từ các công trình thủy lợi do đơn vị quản lý năm sau không ngừng được mở rộng và luôn vượt kế hoạch đề ra. Nếu như năm 2016, Ban Quản lý - khai thác các công trình thủy lợi tỉnh bảo đảm cung cấp nước tưới 13.539,57 ha cây trồng thì đến năm 2019 bảo đảm cung cấp nước tưới 14.932,67 ha cây trồng.  

Việc chi trả, cấp phát các chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện một cách nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định hiện hành của Nhà nước; đảm bảo việc làm ổn định, duy trì chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên cho người lao động theo quy định. Kinh phí tiết kiệm trong chi phí quản lý và chi phí nhân công hàng năm đều được duy trì và nâng cao để trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ phúc lợi và chi trả thu nhập tăng thêm, khen thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức lao động.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và công tác bảo trì, nạo vét phát dọn, sửa chữa công trình được Ban Quản lý dự án tu sửa nâng cấp thủy lợi và Ban Quản lý dự án sửa chữa nâng cao an toàn đập (WB8) triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về xây dựng cơ bản; các gói thầu thi công trong thời gian qua luôn đảm bảo về chất lượng, thẩm mỹ và tiến độ đề ra, đồng thời giải ngân kịp thời các nguồn vốn được giao.

“Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đặt ra, Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý – khai thác các công trình thủy lợi lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025) xác định tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động và điều hành của Ban giám đốc; củng cố và phát huy sự đoàn kết trong Đảng, giữ vững an ninh trật tự; phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác quản lý, khai thác các công trình thuỷ lợi được UBND tỉnh giao; duy trì, mở rộng diện tích phục vụ sản xuất, nâng cao hiệu quả công trình thủy lợi.... phấn đấu xây dựng đơn vị ổn định và phát triển bền vững”- ông Nguyễn Văn Tứ nhấn mạnh.

Đào Nguyên

Chuyên mục khác