Đảng bộ xã Măng Cành tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế

29/03/2020 13:03

Những năm qua, cùng với chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, Đảng bộ xã Măng Cành (huyện Kon Plông) tập trung chỉ đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, khai thác tiềm năng, thế mạnh địa phương để phát triển kinh tế theo hướng bền vững, nâng cao mức sống của người dân, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, những năm qua, bên cạnh lãnh đạo nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, Đảng bộ xã Măng Cành tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Hàng năm, Đảng bộ xã Măng Cành xây dựng nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, đặt ra những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đảng ủy xã phân công các đồng chí đảng ủy viên về dự sinh hoạt cùng các chi bộ thôn, làng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; trên cơ sở đó kịp thời tham mưu Đảng ủy đề ra những giải pháp hữu hiệu trong phát triển kinh tế sát với thực tiễn và nhu cầu của người dân nên được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Trong phát triển sản xuất nông nghiệp, Đảng ủy xã Măng Cành tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và đưa cây, con giống mới, năng suất cao vào sản xuất, thâm canh tăng vụ.

Trên cơ sở chủ trương của Đảng ủy, UBND xã Măng Cành phối hợp với các ngành chức năng của huyện hướng dẫn người dân tiến hành cải tạo đất đai, xây dựng các mô hình kinh tế hộ gia đình; tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với các nguồn vốn phát triển kinh tế; phát triển mạnh các loại cây dược liệu đặc trưng như sâm đương quy, sâm dây, tạo ra sản phẩm hàng hóa cung cấp cho thị trường, nâng cao thu nhập cho người dân.

Người dân xã Măng Cành có thu nhập cao nhờ chuyển đổi đất trồng mì sang trồng sâm dây. Ảnh: ĐV

 

Bên cạnh việc duy trì diện tích các loại cây trồng truyền thống như lúa, bắp, Đảng ủy xã Măng cành chỉ đạo chính quyền địa phương có kế hoạch chuyển đổi một số diện tích cây trồng có giá trị thấp sang trồng các loại cây dược liệu, cây trồng khác có giá trị kinh tế cao nhằm tăng thu nhập, nâng cao đời sống của người dân. Chủ trương trên từng bước được triển khai và đã đem lại hiệu quả trong thực tế. Hiện nay, toàn xã Măng Cành trồng được 180 ha rau hoa xứ lạnh, đạt 180% so với nghị quyết; gần 30 ha cây dược liệu (gồm sâm dây; sâm đương quy và cây xạ đen); 427,1 ha cây lâu năm, đạt 170,8% so với nghị quyết, trong đó có 277,1 ha cây cà phê và 150 ha cây ăn quả các loại...

Bên cạnh chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng, xã Măng Cành đặc biệt quan tâm đến hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả như mạnh dạn triển khai thực hiện mô hình trồng bí Nhật, mô hình trồng bắp lấy thân bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế, mở ra cơ hội giảm nghèo bền vững cho người dân. Việc khoanh vùng bảo tồn giống sim rừng và các cây dược liệu dưới tán rừng như chè dây, tiêu rừng, tạo ra các sản phẩm đặc trưng của địa phương được Đảng ủy xã Măng Cành quan tâm lãnh đạo.

Trong phát triển chăn nuôi, chính quyền xã Măng Cành phân công cán bộ thú y phụ trách, hướng dẫn, tập huấn cho người dân về kỹ thuật chăm sóc, lựa chọn con giống, nguồn thức ăn, cách phòng, điều trị bệnh, giữ vệ sinh môi trường; tạo điều kiện vay vốn phát triển sản xuất; khuyến khích các gia đình cải tạo vùng đất kém hiệu quả sang đào ao, nuôi trồng thủy sản.

Bên cạnh đó, xã Măng Cành vận động, khuyến khích nhân dân đầu tư phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nhằm giải quyết việc làm, tăng nguồn thu nhập cho người dân địa phương; vận động, hướng dẫn các gia đình có con em trong độ tuổi tham gia xuất khẩu lao động để góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình.

Sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy xã, sự triển khai chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của chính quyền về phát triển kinh tế trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả. Qua đó, phát huy tính tích cực, chủ động vươn lên của người dân trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập; bình quân thu nhập của người dân tăng lên, số hộ nghèo, cận nghèo giảm qua hàng năm.

Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã Măng Cành đạt trên 30 triệu đồng, tăng hơn 15 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ hộ nghèo của xã đầu nhiệm kỳ 38% giảm xuống còn 10,9%. Các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Măng Cành (nhiệm kỳ 2015 – 2020) đề ra, đến nay đều đã đạt và vượt kế hoạch; xã Măng Cành cũng đã đạt được 17/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đảng ủy và UBND xã Măng Cành đang nỗ lực chỉ đạo để phấn đấu đưa địa phương về đích nông thôn mới trong năm 2020.

Ông A Ning - Bí thư Đảng ủy xã Măng Cành cho biết: Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, trong năm qua người dân trên địa bàn xã Măng Cành mạnh dạn chuyển đổi 15 ha trồng mì sang trồng sâm dây mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nên thu nhập của những người dân tăng lên đáng kể. Hiện nay, địa phương đang thực hiện khoanh vùng sản xuất, thực hiện dồn đổi đất nông nghiệp để xây dựng những cánh đồng lớn nhằm tạo thuận lợi cho người dân canh tác; đã đo đạc xong và đang tiến hành xây dựng hệ thống nước tưới cho 5,4 ha đất trồng cây dược liệu tại thôn Kon Chênh và 9,8 ha đất trồng cây lâu năm tại thôn Kon Kum.

Kinh tế phát triển đúng hướng, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm; hệ thống chính trị ổn định, an ninh - quốc phòng và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Măng Cành luôn được giữ vững. Đây là tiền đề thuận lợi để cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn đoàn kết, vượt qua những khó khăn thách thức, đưa xã Măng Cành tiếp tục phát triển toàn diện trong thời gian tới, từng bước đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân.

Bảo Châu

Chuyên mục khác