Đảng bộ Quân sự huyện Kon Rẫy: Lãnh đạo nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu

23/04/2020 13:01

Nhiệm kỳ qua (2015-2020), Đảng ủy Quân sự huyện Kon Rẫy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; củng cố xây dựng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện; xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc, giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn.

Nét nổi bật trong nhiệm kỳ qua là Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kon Rẫy  đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị tập trung nhân lực, vật lực; chuẩn bị đầy đủ, chặt chẽ, chu đáo mọi mặt và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện đạt kết quả giỏi. Công tác tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã, thị trấn với nhiều nội dung mới, sát với tình hình thực tế của địa phương, có 100% đơn vị đạt khá, giỏi, được Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh ghi nhận và đánh giá cao.

Qua diễn tập đã góp phần nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền địa phương và vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, các ban, ngành, đoàn thể trong xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, qua đó nhận thức về yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và xây dựng nền quốc phòng toàn dân có nhiều chuyển biến rõ nét.  

Bên cạnh đó, công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ luôn được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện hết sức quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn kiện toàn lực lượng dân quân tự vệ đúng, đủ đầu mối tổ chức biên chế theo quy định, sát với điều kiện, tình hình dân số của từng địa phương, chất lượng chính trị ngày càng được nâng cao. Các đơn vị dân quân luôn được tổ chức huấn luyện theo kế hoạch, chất lượng huấn luyện của nhiều nội dung ngày càng được nâng lên rõ rệt.

Dân quân xã Đăk Pne huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Huệ Dương

 

Công tác phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ hàng năm đều vượt chỉ tiêu đề ra, nâng tỷ lệ đảng viên lên 21,73% (tăng 1,8% so với đầu nhiệm kỳ), 100% chi bộ quân sự có chi ủy (tăng 42,8% so với đầu nhiệm kỳ).

Lực lượng dự bị động viên cũng được xây dựng theo đúng tổ chức, biên chế đầu mối đơn vị, việc sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị đạt 99,79% (vượt chỉ tiêu  1,9% so với đầu nhiệm kỳ); tỷ lệ đảng viên ở lực lượng này đạt 9,78% (vượt chỉ tiêu 1,78% so với đầu nhiệm kỳ); chỉ tiêu huấn luyện đạt 100%...

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện còn chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các lực lượng, tổ chức lực lượng kịp thời tham gia phòng chống cháy rừng; đấu tranh phòng chống có hiệu quả âm mưu “Diễn biến hoà bình”, không để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn; xây dựng 100% xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng, an ninh.

Đồng chí U Huấn- Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Kon Rẫy chia sẻ: Cùng với tập trung lãnh đạo khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện, Đảng ủy Quân sự huyện còn lãnh đạo, chỉ đạo cho cán bộ, chiến sĩ, học tập và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Điển hình là việc thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Qua đó đã xây dựng, nhân rộng nhiều điển hình trên các lĩnh vực, góp phần củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Nhờ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, trong nhiệm kỳ qua, các chế độ sinh hoạt chính trị, tư tưởng ở lực lượng vũ trang huyện Kon Rẫy được duy trì có nề nếp, chất lượng. Công tác quản lý, nắm và giải quyết tư tưởng cán bộ chiến sĩ luôn được chú trọng thực hiện có hiệu quả. Các phong trào thi đua quyết thắng được đẩy mạnh; cán bộ, chiến sĩ luôn thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, các hoạt động thi đua hàng năm, thi đua đột kích, cao điểm… Cán bộ, chiến sĩ ở lực lượng vũ trang huyện đã thực hiện nghiêm việc xây dựng nền nếp trong chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng nề nếp chính quy, chấp hành các chế độ trong ngày, trong tuần có nhiều chuyển biến tích cực.

Có thể nói, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự huyện Kon Rẫy đã tập trung lãnh đạo lực lượng vũ trang huyện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị; nhất là triển khai toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở địa phương ngày càng vững mạnh.

Huệ Dương

Chuyên mục khác