Đảng bộ Quân sự huyện Kon Plông: Thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo Bác

25/06/2022 13:05

Nhờ đẩy mạnh học tập và làm theo Bác hiệu quả, lực lượng vũ trang huyện Kon Plông (LLVT) hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở địa phương; Ban Chỉ huy Quân sự huyện xếp thứ Nhì trong khối thi đua.

Những năm qua, Đảng bộ Quân sự huyện Kon Plông chú trọng việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, đặc biệt là Chuyên đề năm 2021 của tỉnh “về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sau khi có kế hoạch học tập của Huyện ủy, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Quân sự huyện nghiêm túc quán triệt, xây dựng kế hoạch học tập, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn Đảng bộ, đồng thời cụ thể hóa vào kế hoạch, chương trình công tác Đảng, công tác chính trị hàng tháng của đơn vị; triển khai cho 100% cán bộ, đảng viên viết cam kết, tu dưỡng theo các nội dung, chuyên đề đã triển khai. Trong đó, từng đảng viên lựa chọn, đăng ký nội dung cụ thể về học tập và làm theo Chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ cụ thể trong công tác như thực hiện đúng trách nhiệm của mình trên cương vị, vị trí công tác được giao; nắm vững chính sách và thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước; chủ động, tự giác, năng động sáng tạo trong công tác, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; rèn luyện tác phong khoa học, hiệu quả, thiết thực, đổi mới, tránh tư duy lối mòn, phương pháp kém hiệu quả; gắn lý luận với thực tiễn.

Các chi bộ đã xây dựng kế hoạch và tổ chức “sinh hoạt chính trị về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị” tại đơn vị, trong đó đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ.

Đảng uỷ Quân sự huyện và các chi bộ trực thuộc luôn phối hợp chặt chẽ giữa việc thực hiện Chỉ thị số 05, các chỉ thị của Đảng ủy Quân sự Trung ương với việc tập trung lãnh đạo LLVT huyện giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, khâu yếu, mặt yếu cần tập trung đột phá để triển khai thực hiện, trong đó đặc biệt chú trọng việc chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giải quyết mối quan hệ của quân nhân.

Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Quân sự huyện thường xuyên theo dõi, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ sát với nhiệm vụ của cơ quan và chức trách nhiệm vụ của mỗi cá nhân. Trong đó, đặc biệt chú trọng quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng để triển khai cho 100% đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng thuộc quyền đăng ký phấn đấu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lựa chọn từ 1 - 2 việc làm cụ thể, sát với chức trách, nhiệm vụ được giao, hoặc những hạn chế, khuyết điểm của bản thân để phấn đấu khắc phục, xem đây là nội dung quan trọng đưa vào kiểm điểm, đánh giá phân tích chất lượng đảng viên, và nhận xét cán bộ hàng năm, nên đã tạo sự chuyển biến rõ nét của từng quân nhân trong rèn luyện, tu dưỡng bản thân, phát huy tính năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.

Tổ chức huấn luyện cho LLVT huyện Kon Plông. Ảnh: DĐN

 

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các cuộc vận động của Quân đội với phong trào thi đua “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, thi đua cao điểm, đột kích và các cuộc vận động của cấp trên một cách chặt chẽ, đồng bộ, sát thực tiễn; gắn phong trào thi đua quyết thắng với phong trào thi đua, các cuộc vận động của các cấp, các ngành.

Thông qua việc triển khai học tập Chuyên đề năm 2021 của tỉnh gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Quân sự huyện được nâng lên rõ rệt. Việc tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên đã trở thành việc làm hàng ngày. Qua đó, có nhiều hình thức hay, cách làm mới, sáng tạo… trong thực hiện nhiệm vụ được biểu dương, khen thưởng,  tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”. 100% cán bộ, nhân viên và chiến sĩ LLVT huyện luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng của LLVT huyện.  

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác