Đảng bộ huyện Kon Plông: Xứng đáng là vai trò hạt nhân lãnh đạo

20/01/2017 09:31

Năm 2017 cũng là năm thứ 15 chia tách thành lập huyện mới Kon Plông. 15 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, quân và dân Kon Plông đã thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện các khóa XV, XVI, XVII, XVIII thu được nhiều kết quả đáng trân trọng trên mọi lĩnh vực kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh

Có được kết quả đó, chính là nhờ Đảng bộ huyện Kon Plông luôn chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, làm vai trò hạt nhân lãnh đạo mọi phong trào.

Với phương châm “Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt”, 15 năm qua, Đảng bộ huyện Kon Plông luôn phát triển không ngừng, đến cuối năm 2016, toàn Đảng bộ có 2.036 đảng viên (năm 2002 chỉ có 330 đảng viên).

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được triển khai đồng bộ, nhất là trong việc rèn luyện tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và từng bước nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình; việc xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Về kinh tế- xã hội, Đảng bộ huyện khởi dựng từ một huyện nghèo, hạ tầng kinh tế-xã hội hầu như chưa có gì; đời sống nhân dân vô cùng khó khăn. Đảng bộ huyện luôn xác định phải cùng với việc phát huy nội lực, tranh thủ sự đầu tư của Nhà nước, của tỉnh, khai thác được tiềm năng, thế mạnh của mình đưa huyện nhà phát triển.

Hướng dẫn nghề hàn ở Trung tâm dạy nghề Măng Đen. Ảnh: P.V

 

Từ đó, Đảng bộ huyện đã có chủ trương, biện pháp phù hợp phát triển kinh tế-xã hội thật sát với thực tế địa phương. Kinh tế phát triển khá toàn diện; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực xã hội bước đầu được khai thác có hiệu quả. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, bộ mặt nông thôn có bước khởi sắc. Hoạt động văn hoá, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm. Các chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định.

Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố; đoàn kết nội bộ được giữ vững, khối đoàn kết toàn dân được tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện một bước. Với những đóng góp đó, Kon Plông đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2012).

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Kon Plông đang phải đối mặt với nhiều thách thức: tỷ lệ hộ nghèo còn cao, một bộ phận nhân dân còn trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, chưa có khát vọng vươn lên; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội còn thiếu và chưa đồng bộ; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp…tất cả tạo thành lực cản cho quá trình phát triển đi lên của huyện nhà.

Nhìn lại những thành tựu đạt được và cả những hạn chế yếu kém, trong thời gian tới, nhất là trong giai đoạn 2017- 2020, Đảng bộ và nhân dân huyện Kon Plông tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đã xác định: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh phát triển vùng du lịch sinh thái Măng Đen; xây dựng huyện Kon Plông ổn định, phát triển theo hướng bền vững”.

Trước mắt, toàn Đảng bộ phấn đấu thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 và những năm tiếp theo: Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, để tạo tiền đề cho phát triển kinh tế-xã hội. Đảm bảo an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Nâng cao đời sống cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Tập trung các nguồn lực đưa huyện Kon Plông đạt tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2015-2020 trên 20,05%/năm; tỷ lệ xã vững mạnh về quốc phòng, an ninh đạt 100%; huyện đạt tiêu chuẩn khu vực phòng thủ vững chắc; 100% cán bộ chuyên trách, công chức xã đạt chuẩn chức danh; trên 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trong đó trên 15% đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp từ 400 - 450 đảng viên mới…

Đồng chí Nguyễn Văn Bình thăm và tặng quà cán bộ nhân dân xã Hiếu

 

Những thời cơ và thách thức mới đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện cần nỗ lực hơn nữa để khai thác hiệu quả tiềm năng, xây dựng huyện giàu mạnh, đặc biệt là nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; nắm bắt thời cơ, quản lý hiệu quả các dự án; xây dựng kết cấu hạ tầng; chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục...Kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, hy vọng trong thời gian tới Kon Plông tiếp tục đạt được nhiều thành tựu nổi bật, làm thay đổi diện mạo của huyện một cách toàn diện và sâu sắc. 

 Nguyễn Văn Bình - Bí thư Huyện ủy

Chuyên mục khác