Đảng bộ Công ty Điện lực Kon Tum: Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với sản xuất kinh doanh hiệu quả

09/04/2020 13:02

Phát huy vai trò của doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị trường, Đảng bộ Công ty Điện lực Kon Tum tăng cường công tác xây dựng Đảng gắn với lãnh đạo phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh. Qua đó, nhiều năm liền, Đảng bộ Công ty đạt trong sạch, vững mạnh, đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Theo ông Nguyễn Kim Chiến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đặt ra, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công ty xây dựng chương trình công tác, chuẩn bị kỹ các nội dung kỳ họp Đảng ủy, đề ra nghị quyết về lãnh đạo sản xuất kinh doanh phù hợp và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Trong chương trình công tác, Đảng bộ tập trung vào thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 8/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở” và Chương trình 25-CTr/ĐUK ngày 21/12/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp về “Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng uỷ cơ sở”. Đồng thời, Đảng ủy phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Việc thực hiện các nghị quyết trên được Đảng ủy Công ty gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, chất lượng sinh hoạt các chi bộ, đảng bộ và cấp ủy được nâng lên. Mỗi cán bộ, đảng viên đều xây dựng kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm bằng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện hằng năm.

Việc thực hiện các kết luận, nghị quyết được Đảng ủy công ty gắn liền với công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá kiểm điểm quá trình thực hiện. Do vậy, các nghị quyết của các chi ủy, Đảng ủy Công ty đi vào thực tiễn sản xuất của ngành Điện Kon Tum; chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, Đảng bộ Công ty cũng không ngừng được nâng lên.

Công ty tăng cường lực lượng kiểm tra, sửa chữa kịp thời sự cố trên lưới điện. Ảnh: T.H 

 

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Công ty chú trọng khâu tạo nguồn và phát triển đảng viên mới. Trong nhiệm kỳ, đã cử 50 quần chúng ưu tú đi học các lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng và kết nạp được 18 đảng viên mới, đạt 180% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Những đảng viên mới đều phát huy tốt vai trò trách nhiệm của người đảng viên và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Công tác cán bộ luôn được Đảng ủy coi trọng. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy, lãnh đạo Công ty tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên có thành tích tốt trong sản xuất kinh doanh được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Theo đó, Công ty có trên 2.000 lượt cán bộ, đảng viên, công nhân viên học chuyên môn, nghiệp vụ; 33 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị và 8 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị. Việc đào tạo gắn với công tác nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, điều động và luân chuyển... để phát huy vai trò của cán bộ. 

Trong chỉ đạo sản xuất, Đảng bộ Công ty tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp như: Phát quang hành lang tuyến; khai thác triệt để công nghệ Hotline trong công tác bảo trì, bảo dưỡng, xử lý sự cố và kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc phê duyệt phương án thi công; lắp đặt 100% công tơ điện tử, đo xa khách hàng dùng điện...

100% người lao động được ký kết hợp đồng lao động, được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Cán bộ, công nhân viên có việc làm ổn định, thu nhập năm sau cao hơn năm trước. Nhiều cán bộ, công nhân viên còn được Công ty cho đi tham quan học tập trong, ngoài nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, từ năm 2015 đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Kon Tum luôn đạt được kết quả khả quan. Điện thương phẩm tăng bình quân hàng năm 9,15%; tỷ lệ dùng điện cho truyền tải và phân phối giảm bình quân hàng năm 0,92%; doanh thu tiền điện tăng bình quân 12,36%; giá bán tăng bình quân hàng năm 55,72 tỷ đồng; thu nhập bình quân  tăng hàng năm 11,95%; nộp ngân sách tăng hàng năm 24,18%...

Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh, Đảng bộ Công ty Điện lực Kon Tum đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Văn Nhiên

Chuyên mục khác