Đảng bộ Công ty Điện lực Kon Tum: Nâng cao vai trò, hiệu quả lãnh đạo

17/02/2023 06:25

Đảng bộ Công ty Điện lực Kon Tum chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện trong doanh nghiệp, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Kon Tum, Đảng bộ Công ty hiện có 84 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ. Để công tác xây dựng Đảng hoạt động thực chất, hiệu quả, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ, phân công rõ trách nhiệm cho từng đảng ủy viên và đảng viên; ban hành Quy chế phối hợp giữa ban chấp hành đảng bộ, ban giám đốc với các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời chỉ đạo hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định về tổ chức cán bộ, tiền lương, thi đua khen thưởng, tuyển dụng, đào tạo, chính sách về bổ nhiệm cán bộ, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định của cấp ủy, chính quyền địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chúc mừng Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực. Ảnh: N.V.C

 

Đồng chí Nguyễn Phong Lưu - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Điện lực thành phố Kon Tum chia sẻ: Mỗi quý, chi bộ xây dựng một chuyên đề phấn đấu, rèn luyện để cán bộ, đảng viên thực hiện. Qua đó, 100% đảng viên chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, không vi phạm nội quy, kỷ luật, đạo đức lối sống. Công đoàn, đoàn thanh niên tích cực phối hợp, tham gia cùng Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh; xây dựng quy chế trả lương, đơn giá khoán, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, triển khai các phong trào thi đua, xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Đặc biệt, Đảng ủy Công ty luôn tạo điều kiện để người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chú trọng công tác đào tạo cán bộ. Đồng thời, tập trung đổi mới công tác quản lý, thường xuyên phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, đẩy mạnh áp dụng các công nghệ mới, đầu tư cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, năm 2022, Đảng bộ Công ty Điện lực Kon Tum đoàn kết, sáng tạo, chủ động, tích cực vượt khó, bám sát thực tiễn, giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh được giao, ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật; tập trung mọi nguồn lực bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân.

Công nhân Công ty Điện lực Kon Tum chung sức thắp sáng đường quê. Ảnh: NVC

 

Sản lượng điện thương phẩm thực hiện đạt hơn 508 triệu kWh, tăng 5,32% so với năm 2021. Tổn thất điện năng thực hiện 1,99%, thấp hơn 0,41% so với kế hoạch giao và giảm 0,74% so với năm 2021. Các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện đều vượt kế hoạch giao và tốt hơn năm 2021. Hệ thống lưới điện phân phối tỉnh Kon Tum được quan tâm đầu tư xây dựng bằng nhiều nguồn vốn huy động khác nhau, nên đã đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân trong tỉnh. Đến nay, Kon Tum có 102/102 xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia sử dụng; số hộ dân có điện sử dụng trên địa bàn toàn tỉnh là 156.806/156.806 hộ, đạt tỷ lệ 100%.

Đồng chí Bùi Thái Trọng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhận xét: Đảng bộ Công ty Điện lực Kon Tum luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Đảng bộ thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp sát thực tiễn; thường xuyên tự phê bình và phê bình; đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Kon Tum.

Nguyễn Văn Chiến

Chuyên mục khác