Đảng bộ BIDV chi nhánh Kon Tum: Đổi mới phương thức lãnh đạo

10/10/2023 06:01

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Kon Tum lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (viết tắt là BIDV Kon Tum), 3 năm qua (2020-2023), Ban Chấp hành Đảng bộ BIDV Kon Tum luôn đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động kinh doanh đảm bảo an toàn, hiệu quả, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Nghị quyết của Đảng bộ xác định mục tiêu chung của cả nhiệm kỳ: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”, Đảng ủy nhanh chóng quán triệt và tập trung chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Đồng thời, lãnh đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chuyên môn và  các đoàn thể, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu kinh doanh của BIDV Kon Tum đảm bảo an toàn, hiệu quả.

BIDV phối hợp Công ty Bảo hiểm Bắc Tây nguyên (BIC) chi trả bồi thường cho khách hàng. Ảnh: TVH

 

Cụ thể, trong 3 năm qua, Đảng uỷ BIDV Kon Tum tiến hành kiểm tra, giám sát 3 chi bộ và 15 lượt đảng viên. Qua kiểm tra cho thấy, các chi bộ đều triển khai, quán triệt đầy đủ các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát đến toàn thể đảng viên trong chi bộ. Đồng thời, kiện toàn Tiểu Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm của BIDV Kon Tum để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng và chính quyền triển khai kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bằng nhiều biện pháp. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cơ sở với các tổ chức đoàn thể, như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Nữ công duy trì thường xuyên các hoạt động phong trào, tạo ra không khí sôi nổi trong đoàn viên, người lao động và đạt kết quả tốt.

Đặc biệt, phương thức lãnh đạo của Đảng ủy BIDV Kon Tum, các chi ủy trực thuộc từng bước được đổi mới, thực hiện trong tính bao quát, trong chỉ đạo thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động cùa Đảng. Đồng thời, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Đảng ủy BIDV Kon Tum, chi ủy thể hiện qua việc định kỳ tổ chức các hội nghị hàng tháng để kịp thời chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ trong kế hoạch hoặc phát sinh trong kỳ; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

BIDV trao tặng quà cho đồng bào bị thiệt hại do thiên tai nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: TVH

 

Từ đó, Đảng bộ BIDV Kon Tum bám sát mục tiêu Nghị quyết đề ra để lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động kinh doanh của BIDV Kon Tum luôn đảm bảo an toàn, hiệu quả, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh; đổi mới và kiện toàn mô hình tổ chức theo yêu cầu của BIDV và thực tế của hoạt động kinh doanh tại BIDV Kon Tum. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số, thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu, thực hiện văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kiểm soát rủi ro gắn với phát triển nguồn nhân lực.

Nhờ đó, Đảng bộ BIDV Kon Tum đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kết quả kinh doanh giai đoạn 2020-2023 theo các mục tiêu Nghị quyết đề ra. Trong đó, tổng dư nợ tính đến 31/7/2023 tăng 36,2% so với đầu nhiệm kỳ. Chênh lệch thu chi (không bao gồm thu nợ hạch toán ngoại bảng) tính đến ngày 31/12/2022 tăng 28,9% và tỷ lệ nợ xấu gộp là 0,54%/tổng dư nợ, giảm 3,85% so với đầu nhiệm kỳ. Lãnh đạo chuyên môn thực hiện nhiệm vụ kinh doanh được BIDV công nhận đơn vị hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh từ năm 2020 đến 6 tháng đầu năm 2023.

Qua đó cho thấy, Đảng ủy BIDV Kon Tum lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn thực hiện chuyển dịch nền khách hàng theo đúng định hướng mục tiêu đề ra theo định hướng bán lẻ. Tăng dần tỉ trọng đối với khách hàng bán lẻ, triển khai các chương trình chăm sóc và các cơ chế động lực để thúc đẩy tăng trưởng huy động vốn, tín dụng và các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số. Thực hiện chính sách giảm phí dịch vụ đối với các khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm, dịch vụ khép kín tại BIDV Kon Tum nhằm tăng trưởng nền khách hàng. Cơ cấu hoạt động cho vay tiếp tục dịch chuyển theo hướng bền vững, tập trung đẩy mạnh tín dụng bán lẻ, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME). Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, quyết liệt thu hồi nợ xấu và nợ tiềm ẩn rủi ro. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, quản lý cho vay trong toàn chi nhánh. Thực hiện phân giao hạn mức tài sản có rủi ro, tỉ lệ nợ xấu, nợ quá hạn đến từng phòng.

BIDV Kon Tum tích cực triển khai và thực hiện quá trình chuyển đổi số theo định hướng phát triển kinh doanh của BIDV giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030 và Chiến lược Chuyển đổi số của BIDV giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2030. Đồng thời, tập trung chỉ đạo làm sạch dữ liệu để triển khai Dự án Core banking profile và Dự án BPM.

BIDV Kon Tum kỷ niệm 65 năm ngày thành lập BIDV (26/4/1957 – 26/4/2022). Ảnh: TVH

 

Đặc biệt, trong 3 năm qua, tỷ lệ đảng viên có trình độ trên đại học luôn duy trì ở mức cao và có xu hướng tăng, năm 2020 là 32,3% thì đến đầu năm 2023 là 37,1%. Lao động tại BIDV Kon Tum cơ bản có trình độ chuyên môn tốt, được đào tạo chính quy, chuyên ngành phù hợp; được rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, bồi dưỡng thường xuyên. Cán bộ lãnh đạo, quản lý được quy hoạch bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy trình quy định chặt chẽ; có trình độ năng lực quản lý, năng lực chuyên môn qua các cuộc sát hạch, đào tạo bắt buộc định kỳ, nên cơ bản có năng lực chuyên môn, ý thức tổ chức, có kỹ năng quản trị điều hành. Cán bộ nghiệp vụ được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, được kiểm tra sát hạch năng lực chuyên môn định kỳ, nên phần lớn có chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, thái độ tốt.

Có thể nói, trong 3 năm qua, Đảng bộ BIDV Kon Tum đã kiên định tập trung triển khai bám sát các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra và đạt được những kết quả khả quan, các chỉ tiêu cụ thể hàng năm cơ bản hoàn thành và Đảng bộ BIDV Kon Tum được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liền (2021 và 2022). Qua đó cho thấy, sự đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng là nguyên nhân chính dẫn đến thành công trong mọi công việc.

Trương Văn Hải 

Chuyên mục khác