Đăk Hà: Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức đảng ở cơ sở

03/02/2018 07:13

Nghị quyết 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở là Nghị quyết quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết này ở Đăk Hà cho thấy, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên về vai trò, vị trí của TCCSĐ và chi bộ ngày càng sâu sắc hơn; nội dung sinh hoạt Đảng từng bước được đổi mới, chất lượng được nâng lên; vai trò hạt nhân chính trị của TCCSĐ ở cơ sở được phát huy…

Năm 2017, thôn Đăk Bình (xã Đăk Ngọk) được Nhà nước hỗ trợ 70% vật liệu xây dựng để bê tông hóa tuyến đường nối từ thôn Đăk Bình vào thôn Đăk Kđem với chiều dài gần 600m, góp phần đưa xã về đích nông thôn mới theo lộ trình.

Sân nhà văn hóa thôn Đăk Bình được bê tông hóa sạch đẹp

 

Thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, mỗi hộ gia đình sinh sống hai bên tuyến đường thống nhất đóng góp 1,5 triệu đồng và 7 ngày công, hộ gia đình sinh sống gần khu vực tuyến đường đóng góp 1 triệu đồng và 4 ngày công, các hộ gia đình còn lại trong thôn đóng góp 2 ngày công/hộ với tổng kinh phí 177 triệu đồng. Chỉ trong vòng 16 ngày triển khai thực hiện, tuyến đường trên đã hoàn thành.

Sau đó, thôn Đăk Bình còn tiếp tục vận động nhân dân đóng góp thêm 20 triệu đồng và ngày công để thực hiện bê tông hóa 450m sân nhà văn hóa và khu thể thao của thôn.

Theo Phó Bí thư chi bộ, thôn trưởng Nguyễn Quang Hải, sở dĩ các công trình được triển khai nhanh chóng và nhận được sự đồng thuận trong dân là nhờ sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ trong việc gắn trách nhiệm từng đảng viên trong tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới thông qua việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ. Theo đó, 17 đảng viên của chi bộ được phân công phụ trách các hộ và nhóm hộ đã vận động được 100% số hộ dân trong thôn góp tiền, ngày công để xây dựng các công trình.

Bí thư chi bộ thôn Đăk Bình - Đỗ Hữu Cầm chia sẻ: Cùng với việc làm tốt công tác phân đảng viên phụ trách hộ và nhóm hộ, thuận lợi với thôn Đăk Bình nữa là do thôn trưởng cũng là đảng viên và là Phó Bí thư Chi bộ nên mọi công việc được nắm bắt và triển khai thực hiện nhanh chóng hơn.

Không chỉ có Đăk Bình, phấn khởi hơn là đến nay, 6/8 chi bộ khu dân cư ở xã Đăk Ngọk đã có thôn trưởng là đảng viên; 6/8 chi bộ thôn thành lập được chi ủy; 1 chi ủy viên được giới thiệu và bầu làm thôn trưởng, 1 phó bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng.

Bí thư Đảng ủy xã Đăk Ngọk - Nguyễn Văn Chiến cho biết, triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy xã đã tập trung nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và năng lực lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hiệu quả công tác rèn luyện, quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên; thực hiện tốt việc thành lập, củng cố tổ chức đảng ở thôn gắn với đẩy mạnh chăm lo công tác kết nạp đảng viên… với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, 100% chi bộ thôn có chi ủy và trên 80% thôn trưởng là đảng viên.

Không chỉ ở Đảng ủy xã Đăk Ngọk mà việc triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở Đảng bộ huyện Đăk Hà đã đem đến một “luồng sinh khí mới” cho các TCCSĐ trực thuộc, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn huyện.

Từ sau khi Nghị quyết 03-NQ/TU được ban hành, Huyện ủy Đăk Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các TCCSĐ rà soát, nắm thực trạng số lượng và chất lượng đội ngũ cấp ủy viên; củng cố, kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên ở những nơi còn thiếu; lãnh đạo các xã, thị trấn xem xét lựa chọn, giới thiệu những người có phẩm chất, trình độ năng lực, uy tín để bầu giữ chức vụ thôn trưởng, tổ trưởng dân phố, trong đó khuyến khích những đồng chí đảng viên làm thôn trưởng, từng bước thực hiện tốt chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là thôn trưởng.

Tính đến nay, toàn Đảng bộ huyện Đăk Hà đã có 382 đảng viên là cấp ủy viên cơ sở; 53 thôn trưởng, tổ trưởng dân phố là đảng viên (chiếm tỷ lệ 50,48%), trong đó có 7 thôn trưởng là bí thư chi bộ.

Góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Huyện ủy Đăk Hà còn làm tốt việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên, các đơn vị kết nghĩa (theo Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy) thực hiện nghiêm việc nắm bắt tình hình và dự sinh hoạt chi bộ định kỳ ở địa bàn, đơn vị phụ trách để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

Đánh giá kết quả sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Đăk Hà - A Vượng nhận xét: Nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí của TCCSĐ ngày càng sâu sắc hơn; nhiều TCCSĐ giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; nội dung sinh hoạt Đảng từng bước được đổi mới, chất lượng sinh hoạt được nâng lên…

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy Đăk Hà xác định, bên cạnh thực hiện tốt việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách  địa bàn, các đơn vị kết nghĩa nắm tình hình, dự sinh hoạt chi bộ ở địa bàn, đơn vị phụ trách và các đảng ủy cơ sở tiếp tục phân công cấp ủy viên phụ trách các chi bộ khu dân cư nắm tình hình, dự sinh hoạt chi bộ hàng tháng sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn thực hiện tốt việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ; chú trọng phát triển đảng viên trong đội ngũ thôn trưởng, tổ trưởng dân phố, từng bước thực hiện tốt chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là thôn trưởng…

Bài, ảnh: Sông Côn

Chuyên mục khác