Đại hội Đảng bộ xã Sa Sơn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

08/01/2020 17:51

Ngày 8/1, Đảng bộ xã Sa Sơn (huyện Sa Thầy) tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm của tỉnh.
Các đại biểu về dự Đại hội. Ảnh: VN

 

Văn nghệ chào mừng Đại hội. Ảnh: VN

 

Dự Đại hội có đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Tổ Cấp ủy phụ trách huyện, Tổ Chỉ đạo Đại hội tỉnh; lãnh đạo huyện; các cơ quan giúp việc của Tỉnh ủy, Huyện ủy, đại diện các xã và hơn 60 đảng viên Đảng bộ xã.

Theo báo cáo đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng bộ và nhân dân xã Sa Sơn nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, đoàn kết một lòng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII. Kết quả, so với đầu nhiệm kỳ, kinh tế xã tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Thương mại - dịch vụ tăng từ 6,6% lên 14,7%; nông - lâm nghiệp giảm từ 92,4% xuống còn 85%; công nghiệp xây dựng tăng từ 0,1% lên 0,3% và đạt 107% Nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/năm, tăng 17 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ và đạt 100% Nghị quyết...

Kinh tế của xã chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội có nhiều chuyển biến; tạo tiền đề vật chất cho quá trình phát triển nhanh và bền vững. Văn hóa - xã hội được quan tâm, nhất là chương trình giảm nghèo, xóa nhà tạm... Đời sống vật chất và tinh thần người dân được nâng lên. Quốc phòng an ninh luôn được giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; dân chủ xã hội được mở rộng và phát huy.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: VN

 

Đại hội đặt ra mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực xây dựng xã Sa Sơn ổn định và phát triển bền vững; thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; cương quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường cải cách hành chính; chuyển dịch cơ cấu theo hướng giảm dần tỷ trọng nông - lâm nghiệp, nâng cao tỷ trọng thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng. Tiếp tục thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn; đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, giữ vững an ninh lương thực; ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; giữ vững quốc phòng, an ninh.

Chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025 của xã: Tổng cơ cấu sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 80%; tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 0,8%; thương mại dịch vụ 19,7%; bình quân lương thực đầu người 392 kg/năm; bình quân thu nhập đầu người đạt 52,5 triệu đồng; 100% số hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,5%...

Đại hội đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XIV. Ảnh: VN

 

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XIV gồm 13 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí, đồng chí Ngô Công Phương được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã. Đại hội bầu 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự đại hội cấp trên.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XIV. Ảnh: VN

 

Văn Nhiên

                                                                                                         

Chuyên mục khác