Đại hội Đảng bộ xã Pờ Ê lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

17/01/2020 15:28

Ngày 16/1, Đảng bộ xã Pờ Ê (huyện Kon Plông) tổ chức Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ được Huyện ủy Kon Plông chọn tổ chức Đại hội điểm.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Pờ Ê đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XVII. So với đầu nhiệm kỳ, kinh tế - xã hội xã chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần người dân được cải thiện. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 30,05 triệu đồng/năm; thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu giao; quốc phòng - an ninh được tăng cường và giữ vững; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và sự điều hành của chính quyền được nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố. Pờ Ê là xã đầu tiên của huyện Kon Plông hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2019.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Pờ Ê kết nạp được 26 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 146 người, sinh hoạt ở 13 chi bộ trực thuộc.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: NT-LT

 

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Pờ Ê tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; xây dựng xã ổn định, phát triển bền vững.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XVIII gồm 15 đồng chí; bầu 7 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kon Plông lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XVIII ra mắt Đại hội. Ảnh: NT-LT

 

Nguyễn Tuấn - Lý Tưởng

                                               

Chuyên mục khác