Đại hội Đảng bộ xã Kon Đào lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

18/01/2020 06:14

Ngày 17/1, Đảng bộ xã Kon Đào (huyện Đăk Tô) tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đây là đảng bộ cơ sở được Tỉnh ủy, Huyện ủy chọn tổ chức đại hội điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy.
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: VN

 

Dự Đại hội có đồng chí Đặng Thanh Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Tổ Cấp ủy phụ trách huyện, Tổ Chỉ đạo Đại hội tỉnh; lãnh đạo huyện; các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, Huyện ủy, đại diện các xã và hơn 100 đảng viên Đảng bộ xã.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kon Đào nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, đoàn kết một lòng phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa III. Kinh tế - xã hội có bước phát triển, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết đề ra. Trong đó, thu ngân sách 4,76 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người tính đến cuối năm 2019 đạt 38 triệu đồng, đạt 126,67% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo từ 26,87% giảm xuống còn 5,4%... Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần người dân được nâng lên. Quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đặt ra mục tiêu xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh; nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy; hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; huy động, khai thác sử dụng hiệu quả các nguồn lực; xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao, kiểu mẫu; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội..., xây dựng xã ổn định và phát triển bền vững.

 Chỉ tiêu giai đoạn 2020 - 2025: Thu nhập bình quân đầu người tăng trên 3 triệu đồng/năm; thu ngân sách hàng năm tăng trên 11%; xây dựng xã nông thôn mới theo hướng nâng cao; người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 90%; 100% cán bộ, công chức xã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị...

Đại hội thảo luận đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội. Ảnh: VN

 

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa IV là 15 đồng chí; bầu Ban Thường vụ 4 đồng chí; bầu 16 đại biểu chính thức dự đại hội cấp trên. Đồng chí Đỗ Minh Khai tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã.

Văn Nhiên

 

                                                                                                                                                                                     

Chuyên mục khác