Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

16/06/2020 17:30

Ngày 16/6, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: MT

 

Dự Đại hội có lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 48/50 đảng viên đang sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh triển khai có hiệu quả các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX đề ra. Cụ thể, Đảng bộ tham mưu giúp việc cho Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai các nghị quyết của Chính phủ, kết luận của Tỉnh ủy và nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách hàng năm; tham mưu trình ban hành kế hoạch chỉ đạo điều hành và chương trình công tác trọng tâm hàng năm của UBND tỉnh, giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở, ban ngành và chính quyền cấp huyện tổ chức thực hiện.

Mặt khác, Đảng bộ lãnh đạo tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ trong việc tham mưu UBND tỉnh giải quyết kịp thời chế độ chính sách đối với người có công, người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; quan tâm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, các loại dịch bệnh được phát hiện, khống chế kịp thời; phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu đề xuất tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - thể thao, du lịch đạt kết quả cao; chủ động tham mưu quy chế làm việc của UBND tỉnh và quy chế hoạt động của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBND tỉnh và cơ quan hành chính nhà nước.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội. Ảnh: MT

 

Đại hội nhất trí thông qua mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó xác định mục tiêu là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành và toàn Đảng bộ; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Phấn đấu hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; các chi bộ trực thuộc đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng và 19 điều đảng viên không được làm; xây dựng cơ quan và các đoàn thể đạt tiêu chuẩn vững mạnh; Đảng bộ đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp từ 5 đảng viên mới trở lên.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh khóa X và Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên. Ảnh: MT

 

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa X (nhiệm kỳ 2020 - 2025) gồm 8 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Mai Trâm

Chuyên mục khác