Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

22/06/2020 18:43

Ngày 22/6, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 -2025. Đến dự Đại hội có lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, cùng 36 đảng viên trong Đảng bộ.
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: TVP

 

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức tập trung tham mưu lãnh đạo cơ quan triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nên chất lượng các mặt công tác tiếp tục được nâng lên. Đồng thời, đã phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các cơ quan liên quan tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy kịp thời xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác định kỳ và các chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, quy định để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương. Bên cạnh đó, đã sắp xếp, tổ chức lại bộ máy cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và thực hiện tốt công tác xây dựng xã theo Nghị quyết 04/TU của Tỉnh ủy.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên; đã kết nạp được 6 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy lần thứ IX đề ra.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: TVP

 

Đại hội đã thảo luận và nhất trí đề ra mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là tiếp tục xây dựng Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu quả quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ chủ chốt; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, cơ quan và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; hằng năm, 100% cán bộ, công chức tham gia học tập đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; 100% cán bộ, đảng viên xây dựng và thực hiện tốt Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm; giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên vi phạm kỷ luật; kết nạp mới từ 7 đảng viên trở lên.

Đảng bộ quyết tâm lãnh đạo cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ; 90% trở lên cán bộ, công chức đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có 15% cán bộ, công chức đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” và 15% đạt “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”; 100% các phòng trực thuộc đạt danh hiệu tập thể “Lao động tiên tiến”, trong đó có 20% đạt danh hiệu “Lao động xuất sắc”. Đồng thời, lãnh đạo Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định và giữ vững danh hiệu công đoàn, chi đoàn vững mạnh.

Các đảng viên bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội. Ảnh: TVP

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 4 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Thành Long - Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới ra mắt Đại hội. Ảnh: TVP

 

Trần Văn Phúc

 

 

Chuyên mục khác