Đại hội Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

18/06/2020 17:09

Ngày 18/6, Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đại diện Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cùng 64 đảng viên trong Đảng bộ.
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: HT

 

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX; lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó đáng chú ý là Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2015-2020; Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động…

Đảng bộ tăng cường các biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ, tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy đảng nơi đảng viên cư trú. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm; trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 14 đảng viên mới, đạt 140% so với Nghị quyết đề ra.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phấn đấu hàng năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội. Ảnh: HT

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hoài Tiến

Chuyên mục khác