Đại hội Đảng bộ Phòng Tham mưu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

17/01/2020 15:33

Ngày 16/1, Đảng bộ Phòng Tham mưu tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ được Đảng bộ Quân sự tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm.
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: HVK

 

Dự Đại hội có đồng chí Đại tá Trịnh Ngọc Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; lãnh đạo các ban Xây dựng Đảng trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh; đại diện các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh và 131 đảng viên trong Đảng bộ Phòng Tham mưu.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Phòng Tham mưu tập trung lãnh đạo làm tốt công tác tham mưu; hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Đảng bộ lãnh đạo đơn vị vững mạnh toàn diện; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng tiếp tục được nâng lên. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Phòng Tham mưu kết nạp được 51 đảng viên, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 94%, không có đảng viên vi phạm.

Đại hội đặt ra mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tích cực, chủ động tham mưu đúng, trúng, hiệu quả cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi công tác quân sự, quốc phòng; gắn xây dựng tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, tiêu biểu, mẫu mực; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng, chất lượng ngày càng cao bảo đảm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tham mưu Bộ Chỉ huy diễn tập ở các cấp đạt 100% chỉ tiêu; 100% các đối tượng được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng trong tuyển quân; làm tốt công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện các đối tượng.

Phát biểu tại Đại hội, Đại tá Trịnh Ngọc Trọng biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ Phòng Tham mưu đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ Phòng Tham mưu cần phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ, diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; xây dựng đội ngũ cán bộ của Phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Tham mưu nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí; bầu 37 đại biểu chính thức đi dự đại hội cấp trên và biểu quyết thông qua Nghị quyết về các nhiệm vụ, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới.

Hoàng Văn Kiên

Chuyên mục khác