Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp lần thứ IV (nhiệm kỳ 2015-2020)

14/08/2015 07:49

Trong 3 ngày 11-13/8, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2015-2020). Dự Đại hội có các đồng chí: Y Mửi- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Kring Ba- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Bình Trọng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Nguyễn Đức Tuy- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và 192 đại biểu đại diện trên 1.100 đảng viên trong khối.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo các TCCSĐ và đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiều mục tiêu và nhiệm vụ chính trị đặt ra; duy trì được mức doanh thu tăng bình quân 3,23%/năm; nộp ngân sách Nhà nước tăng 2,26%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng 2,73%/năm... Các doanh nghiệp bảo đảm việc làm và chính sách đối với người lao động. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng TCCSĐ và phát triển đảng viên được quan tâm. Trong nhiệm kỳ, kết nạp được 397 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 158,8% so với chỉ tiêu nghị quyết...

Đại hội đã tập trung thảo luận, đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2015-2020: Doanh thu của các doanh nghiệp tăng bình quân hàng năm từ 3% trở lên; lợi nhuận tăng bình hàng năm từ 2% trở lên; thu nhập của người lao động tăng bình quân hàng năm từ 2% trở lên; thực hiện kịp thời, đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước… Đại hội cũng đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể và các giải pháp để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra.  

Đồng chí Y Mửi phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: VN

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Y Mửi biểu dương những kết quả Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh đã đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đại hội cần phân tích, đánh giá rõ những thời cơ, thuận lợi của thị trường trong nước, thế giới cũng như tiềm năng, lợi thế so sánh phát triển kinh tế tỉnh nhà trong 5 năm và những năm tiếp theo để có các giải pháp phù hợp, như: bám sát các chủ trương phát triển ngành kinh tế mũi nhọn, sản phẩm chủ lực của tỉnh gắn với công tác nghiên cứu thị trường, khách hàng; đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm; mở rộng địa bàn hoạt động; đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ; coi trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực; xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, hình ảnh doanh nhân; chủ động đề xuất với tỉnh, Trung ương xem xét bổ sung một số cơ chế, chính sách bảo đảm hoạt động của doanh nghiệp được thông suốt, hiệu quả.

Đồng chí Y Mửi cũng đề nghị Đảng bộ Khối doanh nghiệp tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chăm lo củng cố, xây dựng các TCCSĐ trong sạch, vững mạnh; kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng ủy khối…

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: VN

Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa IV; bầu Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí. Đồng chí Đinh Quốc Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy khối; 2 đồng chí: Đỗ Tấn Dạng và Nguyễn Xuân Hơn được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ khối. Đại hội cũng đã bầu 19 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

VN

Chuyên mục khác