Đại hội Đảng bộ huyện Ia H’Drai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020)

26/08/2015 08:43

Trong 3 ngày (từ ngày 23 đến ngày 25/8), Đảng bộ huyện Ia H’Drai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI - nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự Đại hội có các đồng chí: Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các Ban Đảng của Tỉnh ủy và 80 đại biểu đại diện cho gần 200 đảng viên trên địa bàn huyện.
Đồng chí Y Mửi phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Đ.V

 

Huyện Ia H’Drai được chia tách, thành lập theo Nghị quyết số 890/NQ-UBTVQH13, ngày 11/3/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XIII). Trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhanh chóng ổn định tổ chức và hoạt động của bộ máy Đảng, chính quyền, mặt trận và các ban ngành, đoàn thể các cấp trong huyện, đảm bảo công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền được liên tục, thông suốt.

Do còn gặp nhiều khó khăn khách quan của một huyện miền núi, biên giới mới thành lập, nên kinh tế của huyện Ia H’Drai phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh. Cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi… chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển. Đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” có mặt còn hạn chế. Chất lượng giáo dục - đào tạo chưa đồng đều, cơ sở vật chất cho giáo dục còn thiếu và chưa đồng bộ. Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy hệ thống chính trị nói chung, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể triển khai chậm ảnh hưởng không nhỏ đến việc tuyên truyền tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện.

Đại hội đã thảo luận, đề ra một số chỉ tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2020, cơ bản xây dựng hoàn thành trụ sở làm việc của các cơ quan và các hạng mục chính về hạ tầng của trung tâm hành chính huyện, trung tâm hành chính 3 xã (Ia Dom, Ia Đal, Ia Tơi); xây dựng hoàn thành một số tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm huyện với các xã. Thành lập mới 3 xã; xây dựng được từ 1 đến  2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thu ngân sách Nhà nước đạt 45 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 25% so với đầu nhiệm kỳ; 95% số hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia; 90% số hộ dân dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Huy động học sinh trong độ tuổi đến trường hàng năm đạt trên 98%. Hàng năm, có trên 50% số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; 80 - 85% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp từ 100 đảng viên trở lên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Y Mửi biểu dương sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong thời gian sắp tới, đó là: Phát triển kinh tế trên cơ sở khai thác tối đa các nguồn lực, lợi thế, tiềm năng của huyện, bảo đảm vừa giải quyết yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa đảm bảo tính chiến lược lâu dài. Công tác quy hoạch phải được làm khẩn trương, chi tiết, chắc chắn và chính xác, phù hợp. Phối hợp với các huyện, thành phố triển khai có hiệu quả Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư phục vụ phát triển KT-XH, gắn với đảm bảo QPAN...

Đại hội đã bầu 28 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI, đồng chí Nguyễn Hữu Tháp được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy. Đại hội cũng đã bầu 9 đồng chí vào Ban Thường vụ; bầu 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Đắc Vinh

Chuyên mục khác