Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Măng Cành lần thứ XII

08/05/2020 05:56

Trong hai ngày 6-7/5, Đảng bộ xã Măng Cành (huyện Kon Plông) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).
Ra mắt BCH Đảng bộ xã Măng Cành khóa XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ảnh: ĐV

 

Đảng bộ xã Măng Cành hiện có 169 đảng viên, sinh hoạt tại 16 chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo toàn thể đảng viên trong Đảng bộ nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo đó, kinh tế-xã hội của xã Măng Cành tiếp tục có bước phát triển toàn diện. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được triển khai đạt được nhiều kết quả; sản phẩm chủ lực được tập trung phát triển; kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ; văn hóa-xã hội được quan tâm lãnh đạo, đầu tư thỏa đáng nhằm đáp ứng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; các vấn đề an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm; bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; đến nay, xã Măng Cành đạt 17/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Măng Cành quan tâm, chú trọng thực hiện các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng không ngừng được nâng lên.

Các đại biểu tham dự Đại hội tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ xã Măng Cành đề ra mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020-2025, đó là: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tập trung huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng và lợi thế của địa phương; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; tiếp tục nâng cao đời sống vất chất, tinh thần của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Măng Cành khóa XII (nhiệm kỳ 2020- 2025) gồm 15 đồng chí và bầu 8 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ huyện Kon Plông nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đắc Vinh

 

                                                                                  

Chuyên mục khác