Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung đoàn Pháo binh 4, nhiệm kỳ 2020 - 2025

08/05/2020 15:15

Ngày 7-8/5, Đảng bộ Trung đoàn Pháo binh 4 (Sư đoàn 10 - Quân đoàn 3) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ cơ sở mới được thành lập ngày 29/3/2019 theo quyết định của Quân ủy Trung ương.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: DH

 

Năm 2019 và quý I/2020, Đảng ủy đã lãnh đạo Trung đoàn hoàn thành khá và tốt các nhiệm vụ, đạt được chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Nổi bật là thực hiện có hiệu quả chủ trương “Đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện” và “3 thực chất”; tổ chức huấn luyện chặt chẽ, bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Thường xuyên coi trọng công tác tập huấn cán bộ, nhất là nội dung kiến thức chuyên ngành Pháo binh và vũ khí trang bị mới. Thực hiện có chất lượng “Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” và thực hiện có hiệu quả “5 chủ động” trong tiến hành công tác tư tưởng. Kết quả huấn luyện năm 2019, 100% các khoa mục đều đạt yêu cầu, có 82,5% khá, giỏi…

Đảng bộ Trung đoàn đã kết nạp 20 quần chúng ưu tú vào Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của Trung đoàn.

Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Ảnh: DH

 

Về nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới, Đại hội Đảng bộ Trung đoàn Pháo binh 4 xác định triển khai và thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”. Thực hiện tốt chủ trương lãnh đạo “1 tập trung, 3 khâu đột phá, 3 thực chất, 3 dứt điểm và 3 mẫu mực”, lấy chi bộ làm trung tâm. Tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Trung đoàn vững mạnh toàn diện; chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đảm bảo đầy đủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí trang bị kỹ thuật mới cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Đại hội đã bầu 13 đại biểu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Trung đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu 17 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 10 lần thứ XIII.

Duy Hùng

 

 

Chuyên mục khác