Đại hội Chi bộ Báo Kon Tum lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

18/06/2020 06:04

Ngày 17/6, Chi bộ Báo Kon Tum tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự có đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 18 đảng viên trong Chi bộ và các quần chúng ưu tú là cảm tình Đảng.
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: MT

 

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Báo Kon Tum thường xuyên tuyên truyền, giáo dục và quán triệt đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động; chăm lo, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, qua đó, góp phần xây dựng, rèn luyện đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức trong sáng, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Chi bộ bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (nay là Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh) để lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, xuất bản báo chí theo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra sai sót về quan điểm; chất lượng tuyên truyền từng bước nâng lên, đáp ứng tính thời sự, chủ đề, chủ điểm; tổ chức phát hành, tăng số, tăng kỳ các số báo theo đúng dự kiến.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: MT

 

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn, Chi ủy phối hợp Ban Biên tập lãnh đạo tổ chức, triển khai công tác xây dựng kế hoạch, thực hiện tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các sự kiện, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; ngày truyền thống, ngày kỷ niệm của các ngành, địa phương. Đặc biệt, đội ngũ phóng viên, biên tập viên bám sát định hướng, kế hoạch tuyên truyền của Ban Biên tập, thông tin kịp thời quá trình triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của HĐND, UBND tỉnh, các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; phát hiện, biểu dương kịp thời gương người tốt, những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước..., góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Chi ủy phối hợp với Ban Biên tập tham mưu Tỉnh ủy bổ sung quy hoạch nhân sự lãnh đạo cơ quan nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025; bổ nhiệm 2 cán bộ quản lý làm Phó tổng Biên tập Báo Kon Tum; tiến hành sắp xếp, tinh gọn bộ máy (giảm từ 6 phòng chuyên môn xuống còn 4 phòng). Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể tổ chức các hoạt động sôi nổi, hiệu quả gắn với triển khai các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền; thực hiện tốt công tác giúp đỡ xã kết nghĩa Đăk Tờ Re (huyện Kon Rẫy) theo Nghị quyết 04-NQ/TU.

Các đảng viên biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Ảnh: MT

 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Báo Kon Tum đề ra mục tiêu tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng; phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, để Báo Kon Tum tiếp tục phát huy vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Phấn đấu hoàn thành thắng lợi một số chỉ tiêu chủ yếu: Hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 90% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 15% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ phấn đấu hàng năm đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp từ 3 đảng viên trở lên; 100% cán bộ, đảng viên được học tập các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng ít nhất 1 mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% số cán bộ, viên chức hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó, 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công đoàn, Chi đoàn đạt vững mạnh, Chi hội Nhà báo đạt vững mạnh xuất sắc...

Bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội. Ảnh: MT

 

Đại hội bầu 3 đồng chí vào cấp ủy khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu bí thư, phó bí thư Chi bộ; bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Chụp ảnh lưu niệm và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu tham gia vào cấp ủy khóa mới . Ảnh: MT

 

Mai Trâm

Chuyên mục khác