Chuyển giao Chi bộ Chi cục Thuế huyện Tu Mơ Rông về Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

03/05/2019 16:11

Sáng 3/5, Thường trực Huyện ủy Tu Mơ Rông và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Lễ bàn giao và tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên.

Tham dự buổi lễ có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Huyện ủy Tu Mơ Rông.

Buổi lễ đã thông qua Quyết định số 1344-QĐ/TU, ngày 17/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuyển giao tổ chức Đảng và đảng viên; Quyết định số 1632-QĐ/ĐUK, ngày 3/5/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên. Theo đó, chuyển Chi bộ Chi cục Thuế huyện Tu Mơ Rông và 14 đảng viên trực thuộc Huyện ủy Tu Mơ Rông về trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức Huyện ủy Tu Mơ Rông và Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tiến hành ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên theo quy định.

Ký kết bàn giao tổ chức Đảng và đảng viên

Tin, ảnh: Nguyễn Hữu Nam

Chuyên mục khác