Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội đảng

11/04/2020 13:04

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 27/3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Công văn số 1029-CV/TU, trong đó tạm hoãn đại hội đảng bộ cấp cơ sở, đồng thời yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở chuẩn bị tốt các điều kiện để khi tình hình dịch được kiểm soát sẽ tiến hành tổ chức đại hội các cấp.

Cụ thể, trước khi có Công văn số 1029-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến giữa tháng 3/2020, thực hiện Kế hoạch 100-KH/TU, các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã triển khai đúng tiến độ về tổ chức đại hội điểm cấp tỉnh tại 15 tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, đảng bộ các cấp trong tỉnh có tổ chức cơ sở đảng được chọn triển khai đại hội điểm đã tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm đúng thời gian quy định.

Tiêu biểu như Đảng bộ huyện Đăk Tô có 52 tổ chức cơ sở đảng. Đến giữa tháng 3, địa phương đã có 2 tổ chức cơ sở đảng tổ chức xong đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Trương Thị Linh - Bí thư Huyện ủy Đăk Tô cho biết: Bên cạnh công tác chỉ đạo tổ chức đại hội điểm, Thường trực Huyện ủy thường xuyên trực tiếp kiểm tra việc chuẩn bị đại hội của đảng bộ các xã, thị trấn, qua đó nắm bắt tình hình thực tế và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Mặt khác, nhằm đảm bảo chất lượng công tác chuẩn bị cho đại hội đảng ở cơ sở, các tổ chỉ đạo cấp ủy và tổ chỉ đạo đại hội cấp huyện cũng quyết liệt vào cuộc hướng dẫn, rà soát các nội dung liên quan đến văn kiện, công tác liên quan tới nhân sự. Đối với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị đại hội ở cơ sở đều được các tổ chức đảng báo cáo Thường trực Huyện ủy hàng tuần để có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt hơn, không để xảy ra sai sót trong thực thi nhiệm vụ quan trọng trong thời gian sắp tới.

Đại hội Chi bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Kon Tum. Ảnh: TH

 

Hiện nay, trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Huyện ủy Đăk Tô cho hay, thực hiện nghiêm túc Công văn 1029-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tạm hoãn công tác tổ chức đại hội đảng trên địa bàn toàn tỉnh, Huyện ủy đã có văn bản chỉ đạo đúng tinh thần chung đến các đảng ủy trực thuộc; trong đó đặc biệt lưu ý, dù tạm hoãn tổ chức đại hội cơ sở, nhưng cấp ủy phải thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các bộ phận kiểm tra, rà soát bổ sung các văn kiện, công tác liên quan để đảm bảo chất lượng tất cả nội dung. Về thời gian tổ chức đại hội các tổ chức cơ sở đảng đại trà và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy đang chờ sự chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Đối với huyện Tu Mơ Rông, Bí thư Huyện ủy - Nghe Minh Hồng cũng cung cấp thông tin: Đến 20/3, toàn huyện có 50/50 tổ chức đảng trực thuộc đã tiến hành đại hội xong. Là đơn vị được Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện, hiện tại, Đảng bộ huyện Tu Mơ Rông đã chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ các chương trình, phần việc; dự thảo lần thứ 3 các văn kiện, báo cáo chính trị đã lấy ý kiến các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các ban tham mưu giúp việc của tỉnh và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đến cuối tháng 3, các văn kiện, báo cáo chính trị cũng như nhân sự đại hội được Huyện ủy trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và thực hiện Công văn 1029 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy tiếp tục rà soát làm tốt công tác nhân sự, đồng thời rà soát các văn kiện để bổ sung, điều chỉnh các giải pháp, biện pháp tập trung, đảm bảo chất lượng cho thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tới.

Không riêng các địa phương trên, hiện tại, các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cũng thực thi kịp thời, nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tạm hoãn việc đại hội đảng bộ cấp cơ sở (kể cả đại hội điểm) cho đến khi có chỉ đạo mới. Đồng thời, các cấp ủy trong tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự và điều kiện tổ chức theo Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Gắn với chỉ đạo trên, ngoài công tác theo dõi, tham mưu công tác phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn, tại thời điểm này, các cơ quan, đơn vị tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy vẫn thường xuyên phối hợp với các cấp ủy đảng hướng dẫn các vấn đề liên quan đến công tác đại hội các cấp, nhất là hướng dẫn tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở và trên cơ sở đảm bảo đúng Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 06-HD/TU, ngày 10/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nhân sự cấp ủy đại hội đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức các nội dung thực hiện Kế hoạch số 100-KH/TU của Tỉnh ủy “về chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025”.

Với tinh thần chủ động, tích cực, các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh đã và đang hoàn tất các khâu, các phần việc chuẩn bị tổ chức đại hội chu đáo, chất lượng, đảm bảo sau khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, công tác  tổ chức đại hội sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.  

Trần Hà

Chuyên mục khác