Chú trọng phát triển đảng viên vùng đồng bào DTTS

13/03/2023 06:04

Với đặc thù có 43 dân tộc cùng sinh sống, Tỉnh uỷ chú trọng tăng cường công tác phát triển đảng viên vùng đồng bào DTTS, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng.

Tỉnh uỷ Kon Tum chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên ở vùng có đông đồng bào DTTS, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện. Khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng.

Có thể khẳng định, nhờ chú trọng công tác tạo nguồn, chất lượng đảng viên mới kết nạp là người DTTS trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng lên. Đa số đảng viên có trình độ học vấn là trung học phổ thông, tỉ lệ đảng viên được đào tạo về chuyên môn ngày càng tăng, góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu “xóa” thôn chưa có đảng viên và chưa có tổ chức đảng.

Đảng viên xã Mô Rai, huyện Sa Thầy nắm tình hình sản xuất của bà con. Ảnh: S.N

 

Huyện Sa Thầy có 57% dân số là đồng bào DTTS. Để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong vùng đồng bào DTTS, Huyện ủy Sa Thầy đã chú trọng đến việc phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo các quần chúng ưu tú trong từng thôn, làng.

Theo đó, 11 xã, thị trấn của huyện và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội luôn chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua tại thôn, làng. Qua phong trào, các tổ chức cơ sở đảng sẽ phát hiện, lựa chọn những đoàn viên, quần chúng điển hình để tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện.

Tại Mô Rai, xã biên giới của huyện Sa Thầy, có hơn 1.500 hộ, trong đó hộ đồng bào DTTS chiếm hơn 74%. Nhiều năm qua, các lớp đảng viên trẻ ở đây đều được rèn luyện, trưởng thành từ cơ sở. Theo đó, qua các phong trào của các tổ chức đoàn, hội, nhiều “hạt giống” tiêu biểu đã được giới thiệu vào Đảng.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Mô Rai A Vớt cho biết: “Hạt giống” tốt là những cá nhân hoạt động tích cực, tiêu biểu trong thi đua sản xuất giỏi, tiên phong trong các phong trào ở thôn, làng, xã. Tích cực, nhiệt tình vận động, tuyên truyền bà con xoá bỏ các hủ tục như xem bói, tổ chức đám cưới, đám ma dài ngày. Cùng đó, phong trào phát triển kinh tế đã triển khai sâu rộng, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Người dân Mô Rai đã biết trồng cao su, cây ăn quả, hưởng ứng mô hình nuôi bò sữa, góp phần tạo nên sự đa dạng trong phát triển kinh tế. Nhiều quần chúng tiêu biểu đã trải qua sự rèn luyện, trưởng thành để rồi được vinh dự giới thiệu vào Đảng, như A Dim ở làng Kênh, A Khoát ở làng K Đinh, A Thái ở làng Le.

Đồng chí A Vớt, Phó Bí thư Đảng ủy xã Mô Rai (phải) trao đổi công việc với Bí thư Chi bộ làng Le A Thái. Ảnh: SN

 

Huyện Đăk Glei có 3 xã tiếp giáp với nước bạn Lào, tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm hơn 90% dân số. Nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đăk Glei đã ban hành kế hoạch hành động, thực hiện chỉ tiêu kết nạp mới trên 600 đảng viên; duy trì 100% chi bộ thôn, làng có đảng viên là người tại chỗ. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu kết nạp mới trong đó kết nạp đảng viên bảo đảm chất lượng, không chạy theo số lượng, thực hiện đúng quy trình, thủ tục về công tác kết nạp đảng viên, góp phần tăng cường sự lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở trong tình hình mới.

Xã miền núi, biên giới Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei có 40km đường biên với nước bạn Lào. Đảng uỷ xã có 11 chi bộ với 184 đảng viên thì có 156 đảng viên là người DTTS. Công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên người DTTS luôn được Đảng ủy xã Đăk Nhoong đặt lên hàng đầu; đồng bào DTTS nơi đây cũng luôn mong muốn và phấn đấu vào Đảng.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đăk Nhoong A Nang, cho biết: Đảng viên là người DTTS rất nghiêm túc trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn phấn đấu trong quá trình phát triển kinh tế xã hội; đóng góp ý kiến xác đáng, tham gia phát biểu trong cuộc họp ở thôn làng.

Chỉ những quần chúng rất tốt trong làng, có uy tín, bà con mới tín nhiệm giới thiệu lên, các tổ chức mặt trận và đoàn thể giới thiệu, đề xuất đứng vào hàng ngũ của Đảng. Thế nên được kết nạp vào Đảng đối với bà con nơi đây là việc trọng đại.

Ông A Cu- Trưởng thôn Đăk Ga, xã Đăk Nhoong chia sẻ: Năm 2016 mình rất vinh dự, tự hào khi được kết nạp vào Đảng, năm 2016 được tín nhiệm bầu làm trưởng thôn. Mình luôn phát huy tinh thần gương mẫu của người đảng viên, làm mẫu cho bà con cùng phát triển kinh tế, đặc biệt nhất hiện nay là tuyên truyền cho bà con về Cuộc vận động “Thay đổi cách nghĩ, nếp làm của đồng bào DTTS, giúp cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”. Hiện nay, trên địa bàn, các hủ tục đang dần dần bị xóa bỏ; phong tục, tập quán truyền thống tốt đẹp được giữ gìn, phát huy. Luôn luôn nhắc nhở bà con trong thôn công tác bảo vệ đường biên của Tổ quốc.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đăk Glei A Phương cho biết: Hiện nay Huyện ủy Đăk Glei đặc biệt chăm lo, củng cố và phát triển nguồn đảng viên vùng đồng bào DTTS, cấp ủy chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ thôn, làng nhằm nâng cao tỷ lệ bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn; trưởng thôn và trưởng các đoàn thể thôn làng là đảng viên. Bên cạnh đó, huyện cũng tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, qua đó phát hiện những nhân tố điển hình tiên tiến để bồi dưỡng kết nạp đảng viên.  

Song Ngân

Chuyên mục khác