Chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ

21/02/2023 06:05

Từ năm 2022 đến nay, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Ia H’Drai, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện và duy trì thường xuyên việc tổ chức chào cờ, sinh hoạt tư tưởng dưới cờ vào ngày thứ hai của tuần đầu tháng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động (12 lần/năm với khoảng gần 2.000 người tham gia/lần sinh hoạt). Việc sinh hoạt được thực hiện theo chủ đề, chủ điểm về tư tưởng, giá trị, ý nghĩa của đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu để mọi người đều có thể học tập và tổ chức làm theo đạt hiệu quả.

Chào cờ, hát Quốc ca là nghi lễ thiêng liêng, thể hiện tình yêu Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của mỗi công dân đối với Tổ quốc. Thông qua lễ chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ nhằm tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị; tinh thần phụng sự Tổ quốc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Để xây dựng ý thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Ia H’Drai duy trì tổ chức đều đặn lễ chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ vào sáng thứ hai, tuần đầu tháng với nghi thức lễ chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ trang nghiêm, chu đáo, ngắn gọn, thiết thực và hiệu quả.

Một buổi chào cờ ở huyện Ia H’Drai. Ảnh: D.Đ.N

 

Theo đó, Lễ chào cờ được tổ chức tại Quảng trường Trung tâm hành chính huyện, với sự tham dự của tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện ủy, UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các chi bộ ngành dọc.

Đối với cấp xã và các cơ quan, đơn vị khác, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương; tùy theo tình hình cụ thể của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị có thể mở rộng thêm một số thành phần tham gia khác và địa điểm chào cờ là tại trụ sở UBND các xã, cơ quan, đơn vị.

Nội dung sinh hoạt tư tưởng dưới cờ rất đa dạng và phong phú, bao gồm thông tin tình hình thời sự trong huyện, trong tỉnh, trong nước và quốc tế nổi bật; kể câu chuyện về tấm gương, về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc thực hiện Lễ chào cờ được kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất để đôn đốc việc triển khai thực hiện, đồng thời đưa nội dung tổ chức lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ vào tiêu chí đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng, đảng viên, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm.

Có thể nói, chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ là cách làm hay ở huyện Ia H’Drai. Thông qua chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ còn góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện kỹ năng, cập nhật, cung cấp thông tin kịp thời về tình hình, nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời cũng là động lực để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho mọi cán bộ, đảng viên, viên chức, công chức.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác