Cán bộ, đảng viên phải nêu gương, thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm

12/08/2019 06:01

Trung tuần vừa qua, Đoàn công tác của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã về thăm và làm việc tại tỉnh ta. Đi cơ sở làm việc, hay gặp gỡ trò chuyện với các cấp ủy đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đều nhắc nhở, dặn dò đại ý: Mỗi cán bộ lãnh đạo, đảng viên phải đi đầu nêu gương, thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm được Đảng và quần chúng nhân dân tin yêu, giao phó…

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy chiều 7/8, đồng chí Trần Quốc Vượng đã ghi nhận, biểu dương nỗ lực của Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XV; tuyên dương những người đứng đầu các cấp ủy và tổ chức đảng, chính quyền địa phương đã thể hiện rõ vai trò nêu gương lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng nhằm huy động sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc cùng tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn ổn định an ninh quốc phòng địa phương; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Nhờ sự năng động, sáng tạo và thực hiện kịp thời trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, sở, ngành, địa phương trong tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, đã góp phần đưa tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tăng trưởng khá, bình quân giai đoạn 2016-2018 đạt 8,78%/năm, đạt 97,59% mục tiêu Nghị quyết đề ra; đời sống người dân được cải thiện ngày càng tốt hơn, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1.406 USD (năm 2015) lên 1.704 USD vào cuối năm 2018 và hiện tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống 17,29%.

Cụ thể, đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nêu gương lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời việc ban hành các nghị quyết về chăm lo phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, nhất là nhân dân vùng đồng bào DTTS; tập trung quy hoạch, thu hút đầu tư, phát huy tiềm năng làm giàu sẵn có của địa phương… và đến nay, đạt nhiều kết quả tốt. Cụ thể, Nghị quyết 01 về “Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025” đã có 18 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí. Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới, với nhiều nguồn lực trung ương và địa phương ưu tiên đầu tư cứng hóa được 87,6% đường liên thôn; 97,4% số thôn và 96,6% số hộ được sử dụng điện; 100% thôn, làng có tổ chức đảng và có 5 xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn… Nghị quyết 02 về “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh”, đã hình thành và hoạt động hiệu quả các vùng sản xuất chuyên canh trồng rau hoa xứ lạnh; các vùng nguyên liệu gắn với chế biến cây cao su, cà phê, đẳng sâm, sâm Ngọc Linh…

Đ/c Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi cán bộ huyện Ngọc Hồi và xã Pờ y. Ảnh: MT

 

Bên cạnh đó, đồng chí Trần Quốc Vượng còn ghi nhận, đầu nhiệm kỳ khóa XV đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thường xuyên lãnh đạo tích cực công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, then chốt, nhằm bảo vệ thành quả phát triển của Đảng ngày càng vững mạnh. Tỉnh Kon Tum đã làm tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025; tiến hành công tác điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, quy hoạch cán bộ kịp thời, đúng quy định 154 đồng chí; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ trong diện quy hoạch, cán bộ nữ, trẻ, người DTTS 9.621 lượt đối tượng. Tỉnh ủy cũng đã ban hành và chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 03-NQ/TU về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp 4.922 đảng viên mới, đạt 98,4% chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra; 874/874 thôn, tổ dân phố có tổ chức đảng.

Nhắc lại kết quả của Tỉnh ủy Kon Tum về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4-NQ/TW khóa XII “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và các quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nêu gương, đồng chí Trần Quốc Vượng biểu dương, Kon Tum đã ban hành kịp thời các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các văn bản trên, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đạt nhiều kết quả tích cực. Theo báo cáo của địa phương ở công tác này có 236 điển hình tiên tiến “người tốt, việc tốt”, 199 mô hình hay, sáng tạo trong lao động, sản xuất, học tập, nghiên cứu khoa học các cấp. Qua đó, góp phần tăng điểm sáng và đẩy lùi những mặt chưa hiệu quả, xóa dần những hình ảnh tiêu cực, cái chưa tốt ngoài xã hội…

Đồng thời, Tỉnh ủy đã vận dụng, cụ thể hóa Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về nêu gương và ban hành Quy định số 11-QĐi/TU về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh”. Qua đó, từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định được vai trò, trách nhiệm nêu gương của mình; cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao, càng phải gương mẫu; luôn nghiêm khắc với bản thân, giữ gìn hình ảnh, uy tín cá nhân trong lãnh đạo, thực hiện cần mẫn nhiệm vụ, công tác được giao và đi cơ sở chỉ đạo theo phân công, phân cấp...

Hàng năm, thông qua công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, nội dung nêu gương của cán bộ lãnh đạo, đảng viên càng được kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, theo đúng các nội dung chương trình đề ra, đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, quy định. Chẳng hạn như, tập trung kiểm tra, giám sát việc nêu gương kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản theo quy định; chỉ đạo kiểm tra, giám sát lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, việc xử lý của các cơ quan nội chính đối với các vụ án, vụ việc nhạy cảm; đã chú trọng công tác giám sát đối với cán bộ thuộc diện tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là giám sát việc nêu gương làm tròn trách nhiệm, công tác được giao.

Tuy nhiên, đồng chí Trần Quốc Vượng lấy làm tiếc, qua công tác kiểm tra, giám sát trong công tác Đảng còn có kết luận và thi hành kỷ luật 18 tổ chức đảng và 682 đảng viên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo chưa thật sự nghiêm túc, chưa làm tròn trách nhiệm, phần việc được giao.

Do đó, đồng chí nhấn mạnh, phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng, Tỉnh ủy Kon Tum phải coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và coi đây là nhiệm vụ của toàn Đảng bộ. Lưu ý, thời điểm chuẩn bị Đại hội là thời điểm tốt nhất để dồn sức xây dựng đội ngũ, tổ chức với một không khí mới, tinh thần mới. Đảng mạnh thì hệ thống chính trị sẽ vững mạnh.

Đặc biệt, trong công tác xây dựng Đảng, phải hết sức chú ý và thực nghiêm túc, đúng quy định về công tác lựa chọn cán bộ, nhất là thời điểm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng; kiên quyết không đưa vào cấp ủy những người có biểu hiện thoái hóa về tư tưởng chính trị, thoái hóa về phẩm chất đạo đức; đồng thời phải nâng cao trách nhiệm nêu gương cán bộ lãnh đạo, đảng viên theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đề ra...  

Mai Trâm

Chuyên mục khác