Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

23/02/2023 13:20

Công tác giáo dục chính trị được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh hết sức quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, có chất lượng, qua đó cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức tốt về yêu cầu nhiệm vụ.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trong năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh ban hành các kế hoạch, hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng các cấp đến toàn thể cán bộ, đảng viên bảo đảm chất lượng. Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ thường xuyên chú trọng lồng ghép nội dung học tập với công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên. Theo đó, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát đạt 100% chương trình. Qua kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên trong học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngoài đẩy mạnh việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng các cấp, Đảng ủy Quân sự tỉnh còn hết sức chú trọng đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong năm 2022, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ban hành kế hoạch kiện toàn lực lượng và duy trì nền nếp hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh; kế hoạch, hướng dẫn tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị để các cấp uỷ triển khai thực hiện đúng hướng dẫn của trên.

Chiến sĩ Đại đội 186 (Ban chỉ huy Quân sự huyện Ia H’Drai) sinh hoạt chính trị- văn hóa tinh thần trong giờ nghỉ. Ảnh: D.Đ.N

 

Đồng thời quán triệt Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU, ngày 30/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Kon Tum về việc đấu tranh, cảm hoá cán bộ, đảng viên văn nghệ sĩ, trí thức bất mãn, cơ hội chính trị; triển khai việc tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai năm 2022 do Cục Chính trị Quân khu và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức bảo đảm chất lượng; ban hành kế hoạch nghiên cứu, tuyên truyền, học tập chuyên đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên nắm và quản lý chặt chẽ, kịp thời cung cấp nội dung định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, quán triệt nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh các sự kiện xảy ra trên thế giới, trong nước và trong tỉnh, không phát ngôn, chia sẻ trên mạng xã hội những thông tin sai trái, thiếu định hướng. Ban Chỉ đạo 35, lực lượng 47 của Đảng ủy Quân sự tỉnh còn kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, quán triệt; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các trang, nhóm;  thường xuyên theo dõi, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm, luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng như nhóm (group) “Nơi ngã ba biên giới” và “Bên dòng Đăk Bla” có 1.942 bài viết được đăng, 439 lượt bình luận, 6.890 lượt chia sẻ, thích; hai trang “Đăk Bla huyền thoại” và “Quốc phòng toàn dân Kon Tum” có 271 bài viết được đăng, 111.177 lượt người tiếp cận, 42.653 lượt người tương tác. Qua đó,  góp phần làm cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản cũng được Đảng ủy Quân sự tỉnh quan tâm đẩy mạnh như đã ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản triển khai thực hiện trong lực lượng vũ trang tỉnh về lĩnh vực này theo chỉ đạo của trên; theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh; phối hợp với Bảo tàng – Thư viện tỉnh tổ chức giao lưu, tặng 600 cuốn sách cho 3 tiểu đội dân quân thường trực, Đại đội 186 (Ban CHQS huyện Ia H’Drai) và Trung đoàn BB990; chỉ đạo các đơn vị thực hiện Ngày chính trị và văn hoá tinh thần ở cơ sở; tổ chức chiếu phim  phục vụ chiến sĩ mới tại Trung đoàn BB990 và Ban CHQS 4 huyện biên giới nhân các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn và các hoạt động quan trọng của lực lượng vũ trang tỉnh.

Ngoài ra, chuyên mục Quốc phòng toàn dân đã phát 104 tin, 51 bài, 68 phóng sự phát trên các báo, đài trong và ngoài quân đội; phát 12 chuyên mục trên truyền hình Quân khu 5; xây dựng 12 chuyên trang, 17 chuyên mục 24 tin, bài trên Báo Kon Tum và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Các chuyên trang, chuyên mục này phản ánh kịp thời các hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh và xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Có thể khẳng định, công tác Đảng, công tác chính trị nói chung, nhất là công tác giáo dục chính trị được Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh và cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, có chất lượng, hiệu quả nên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức tốt về yêu cầu nhiệm vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Dương Đức Nhuận

Chuyên mục khác