Bàn thêm đôi điều về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên

23/02/2020 06:12

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Đảng viên, cán bộ cũng là người. Ai cũng có tính tốt và tính xấu. Song đã hiểu biết, đã tình nguyện vào một đảng vì dân, vì nước, đã là một người cách mạng thì phải cố gắng phát triển những tính tốt và sửa bỏ những tính xấu...".

Để Đảng ta luôn xứng đáng là “người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc chăm lo giáo dục và rèn luyện Đảng ta, trước hết là đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người nói: “Đảng viên, cán bộ cũng là người. Ai cũng có tính tốt và tính xấu. Song đã hiểu biết, đã tình nguyện vào một đảng vì dân, vì nước, đã là một người cách mạng thì phải cố gắng phát triển những tính tốt và sửa bỏ những tính xấu. Vì tính xấu của một người thường chỉ có hại cho người đó; còn tính xấu của một đảng viên, một cán bộ sẽ có hại đến Đảng, có hại đến nhân dân”.

Hồ Chí Minh đã chỉ rất rõ những chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trước hết là phải: “cần - kiệm - liêm - chính, chí công vô tư”. Bác dạy: “Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính, không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư. Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ càng ngày càng ít, mà những tính tốt như sau ngày càng thêm. Nói tóm tắt, tính tốt ấy gồm có năm điều: nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm…”. Do đó, trong việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Người luôn nhấn mạnh cả hai tiêu chuẩn vừa hồng, vừa chuyên, lấy đạo đức cách mạng làm gốc, lấy tài năng làm trọng, để lấy đó làm thước đo đánh giá phẩm chất, trình độ, năng lực của cán bộ, đảng viên, Người khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, việc tốt hay xấu cũng do cán bộ mà nên”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lớp học bổ túc văn hóa và kỹ thuật buổi tối của công nhân Nhà máy ô tô "1-5" năm 1963. Ảnh tư liệu

 

Qua thực tiễn cho thấy, nếu cán bộ, đảng viên không trung thành làm theo nghị quyết của Đảng, xa rời tập thể, xa rời quần chúng thì sớm hoặc muộn cũng sẽ phai nhạt lý tưởng, lụi tàn ý chí chiến đấu, dễ sa ngã vào những cạm bẫy của sinh hoạt thực dụng tầm thường, thậm chí cuối cùng dẫn đến việc phản Đảng, hại dân.

Có thể khẳng định rằng, những năm qua nhờ việc nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà đội ngũ cán bộ, đảng viên của ta đã không ngừng đoàn kết, phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng thường xuyên, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Cuộc chiến chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh hơn bao giờ hết theo tinh thần không có vùng cấm, không có bao che, không có ngoại lệ… đã củng cố, khôi phục niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng và Chính phủ.

Từ hiệu ứng tích cực của vấn đề phòng, chống tham nhũng đang đặt ra yêu cầu là mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các quy định về những điều đảng viên không được làm. Mặt khác, thường xuyên kịp thời phát hiện, kiên quyết ngăn chặn đấu tranh không khoan nhượng với những quan điểm, tư tưởng sai trái, vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần bảo vệ uy tín, thanh danh của Đảng, của lãnh tụ; bảo vệ sự trong sáng của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ đường lối chính trị sáng suốt của Đảng ta.

Mai Mộng Tưởng

Chuyên mục khác