Ấn tượng BIDV Kon Tum

12/10/2023 13:01

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BIDV Kon Tum lần thứ XI, tập thể BIDV Kon Tum luôn nỗ lực, tận tâm và trách nhiệm vì thương hiệu BIDV gần gũi và thân thiện, hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững.

Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện

Là đơn vị thành viên của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/10/1991, trải qua 32 năm, BIDV Kon Tum đã không ngừng đổi mới và phát triển toàn diện.

Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, vị thế của ngân hàng có bề dày truyền thống tiếp tục được khẳng định ở địa phương, với sự hiệu quả, bền vững trong hoạt động, tiên phong và đắc lực trong thực thi chính sách tiền tệ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

Trong hành trình bồi đắp vị thế ấy, Đảng bộ BIDV Kon Tum đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của mình, thông qua việc bám sát nghị quyết và các chỉ đạo về công tác Đảng của Đảng ủy cấp trên; lãnh đạo xây dựng và triển khai tốt các nghị quyết của Đảng bộ.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, Đảng ủy đã nhanh chóng quán triệt và tập trung chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; xây dựng, ban hành văn bản để lãnh đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chính quyền, đoàn thể.

Công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, quán triệt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các chi bộ, đảng viên và người lao động được triển khai thực hiện tốt. Công tác tổ chức và cán bộ được triển khai thường xuyên để kịp thời kiện toàn về tố chức, tạo nguồn cán bộ có bản lĩnh vững vàng.

Nhân viên BIBV Kon Tum tư vấn khách hàng về vay vốn. Ảnh: TQT

 

Khâu kiểm tra, giám sát được đổi mới theo hướng sâu sát, thường xuyên và hiệu quả hơn nhằm kịp thời và chủ động phát hiện, ngăn ngừa vi phạm. Chất lượng kiểm tra, giám sát không ngừng được nâng cao, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ

Triển khai nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kế hoạch số 32-KH/TU, ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề hằng năm, Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm của tổ chức đảng cấp trên và cấp ủy địa phương.

Đảng ủy đã đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chi Minh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn suy thoái, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công việc, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Công tác quy hoạch được triển khai theo đúng quy trình, quy định, công khai minh bạch để chuẩn bị nguồn cán bộ vững vàng về chính trị, có phấm chất đạo đức, có kiến thức và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ làm căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị nhận sự cấp ủy đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và tạo sự chủ động, đảm bảo tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ.

Đến thời điểm 31/07/2023, Đảng bộ BIDV Kon Tum đã hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn 2020 - 2023 mà Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ đã đề ra.

Khẳng định vị thế

Nghị quyết XI của Đại hội Đảng bộ BIDV Kon Tum lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định mục tiêu chung là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hiệu quả, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh”.

Cụ thể hóa Nghị quyết, Đảng bộ BIDV Kon Tum đã lãnh đạo hệ thống triển khai hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh; tập trung chuyển đổi và phát triển ngân hàng số giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Bên cạnh đó, tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế địa phương.

Đến nay, Đảng bộ đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kết quả kinh doanh giai đoạn 2020-2023 theo các mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Trong đó, nguồn vốn tự huy động cuối kỳ (đến ngày 31/07/2023) đạt 2.330 tỷ đồng. Tổng dư nợ cuối kỳ (đến ngày 31/07/2023) đạt 4.134 tỷ đồng, tăng 1.097 tỷ đồng (tăng 36,2%) so với đầu nhiệm kỳ (3.037 tỷ đồng).

Các chỉ tiêu hoạt động khác cũng đạt kết quả khả quan. Như chênh lệch thu chi (không bao gồm thu nợ HTNB) đến ngày 31/12/2022 là 114,3 tỷ đồng, tăng 25,6 tỷ đồng (tăng 28,9%) so với đầu nhiệm kỳ (88,7 tỷ đồng).  Tỷ lệ nợ xấu gộp là 0,54%, giảm 3,85% so với đầu nhiệm kỳ (4,39%).

Đặc biệt, giai đoạn 2020-2022, dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, nhưng BIDV vẫn ghi dấu ấn trong thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, khi được BIDV công nhận Chi nhánh hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh các năm 2020, năm 2021, năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023.

Đến hết năm 2022, BIDV Kon Tum vinh dự được công nhận Chi nhánh xếp hạng 1. Trong Chi nhánh có 2 phòng giao dịch hạng 1, 1 phòng giao dịch hạng 2 và 1 phòng giao dịch hạng 3.

Cán bộ BIDV Kon Tum hướng dẫn khách hàng sử dụng vốn vay hiệu quả. Ảnh: TQT

 

Bên cạnh đó, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn thực hiện chuyển dịch nền khách hàng theo đúng định hướng mục tiêu đề ra định hướng bán lẻ. Tăng dần tỉ trọng đối với khách hàng bán lẻ, triển khai các chương trình chăm sóc và các cơ chế động lực để thúc đẩy tăng trưởng huy động vốn, tín dụng và các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số.

Cơ cấu hoạt động cho vay tiếp tục dịch chuyển theo hướng bền vững, tập trung đẩy mạnh tín dụng bán lẻ, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, quyết liệt thu hồi nợ xấu nợ tiềm ẩn rủi ro. Thực hiện các biện pháp hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng dịch bệnh đúng quy định, đối tượng.

Phát triển tín dụng bền vững, kiểm soát tăng trưởng và chất lượng tín dụng với các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, quản lý cho vay trong toàn Chi nhánh. Thực hiện phân giao hạn mức tài sản có rủi ro, tỉ lệ nợ xấu, nợ quá hạn đến từng phòng.

BIDV Kon Tum đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức trong sáng, gắn bó với sự phát triển của đơn vị. Đây được xác định là một trong những trụ cột để BIDV Kon Tum vững tin trên hành trình phát triển.

Tỷ lệ đảng viên có trình độ trên đại học tại Đảng bộ luôn duy trì ở mức cao và có xu hướng tăng (năm 2020 là 32,3%; năm 2021 là 35,3% và năm 2022 là 37,1%).

Đội ngũ nhân sự tại Chi nhánh cơ bản có trình độ chuyên môn tốt, được đào tạo chính quy, chuyên ngành phù hợp; được rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, bồi dưỡng thường xuyên trong công việc để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh ngân hàng trong giai đoạn hiện nay.

Đảng bộ BIDV Kon Tum đặc biệt quan tâm công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý. Các khâu được tuân thủ quy trình, quy định chặt chẽ trên các mặt trình độ, năng lực quản lý, năng lực chuyên môn, ý thức tổ chức, kỹ năng quản trị điều hành, tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất. 

Và đã thành nét đẹp truyền thống, trong suốt quá trình hoạt động, BIDV Kon Tum luôn tích cực, tiên phong trong hoạt động an sinh xã hội, gắn kinh doanh cùng trách nhiệm với cộng đồng, thông qua các hoạt động hỗ trợ y tế, giáo dục, xóa nhà tạm, cứu trợ thiên tai khẩn cấp.

Trong 5 năm 2017-2022, BIDV Kon Tum đã huy động được hơn 2,75 tỷ đồng từ sự đóng góp của cán bộ, nhân viên, người lao động và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa...

Năm  2023 (tính đến ngày 31/7/2023), Chi nhánh đã hỗ trợ công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh là 341 triệu đồng, trong đó nổi bật là hỗ trợ tặng quà tết cho đồng bào nghèo, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, trao học bổng…

Với những gì đã làm được, BIDV Kon Tum đã và đang góp phần xây dựng và bồi đắp về hình ảnh một BIDV gần gũi và thân thiện, một thương hiệu ngân hàng hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững.

Tiêu Quang Tuấn

Chuyên mục khác