Xây dựng chính quyền điện tử đến chính quyền số

23/10/2023 06:01

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 và Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, trong thời gian qua, tỉnh ta có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng chính quyền điện tử tiến đến chính quyền số.

Bằng sự chỉ đạo thực hiện quyết liệt, việc xây dựng nền tảng phát triển Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực. Theo Sở TT&TT, đến tháng 9/2023, tổng số giao dịch thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LSGP) tỉnh là 220.050 giao dịch. Các cơ sở dữ liệu (CSDL) về dân cư thu nhận 125.456 hồ sơ cấp định danh điện tử (34.865 hồ sơ đăng ký mức 1 và 90.591 hồ sơ đăng ký mức 2); về bảo hiểm phát sinh 444 giao dịch giữa LGSP tỉnh với cơ sở dữ liệu của Bảo hiểm Xã hội tỉnh; về hộ tịch và lý lịch tư pháp phát sinh 4880 giao dịch; về đăng ký doanh nghiệp phát sinh 2318 giao dịch.

Phòng tiếp nhận và trả kết quả cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: V.N

 

Đồng thời, 100% cơ quan, đơn vị các cấp triển khai ứng dụng chữ ký số vào phần mềm quản lý văn bản và điều hành; tỷ lệ văn bản điện tử có ký số đạt trên 98,25%; tổng số văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước của toàn tỉnh là trên 2,4 triệu văn bản; hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh đã cấp 6.968 tài khoản cho tổ chức, cá nhân để trao đổi thông tin điện tử trên môi trường mạng.

Bên cạnh đó, Sở KH&ĐT có hệ thống giám sát, theo dõi quản lý tiến độ dự án đầu tư tỉnh Kon Tum; Sở Tư pháp sử dụng các phần mềm chuyên ngành hệ thống quản lý thông tin lý lịch tư pháp, quản lý hộ tịch, trợ giúp pháp lý; Ban Dân tộc tỉnh triển khai hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc; Sở Nội vụ triển khai thí điểm phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức và cán bộ công chức cấp xã; Sở NN&PTNT triển khai phần mềm theo dõi cập nhật diễn biến tài nguyên rừng, hệ thống thông tin dịch bệnh động vật, quản lý năng lực giám sát và đánh giá ngành kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn; Sở GD&ĐT phần mềm số hóa văn bằng chứng chỉ của ngành, các phần mềm dạy học trực tuyến (MS Teams, Zoom, Googe Meet), các ứng dụng kiểm tra đánh giá học sinh trực tuyến, phần mềm kế toán MISA.

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) theo hướng toàn trình đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ. Theo đó, toàn tỉnh cung cấp 887 dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 429 dịch vụ công trực tuyến một phần; giải quyết 35.305 hồ sơ/162.390 hồ sơ trực tuyến toàn trình thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tính. Việc triển khai ứng dụng trợ lý ảo hỗ trợ giải đáp tự động phục vụ người dân và tổ chức thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; ứng dụng Zalo để thực hiện tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ TTHC (tra cứu mã hồ sơ, quét mã QR qua Zalo), cung cấp thông tin chỉ đạo điều hành, các thông tin về kinh tế -xã hội nhanh chóng, hiệu quả; mô hình chợ 4.0 đang được triển khai tại một số chợ trên địa bàn thành phố Kon Tum, huyện Đăk Hà.

Số doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử đạt 100%; trên 98% doanh nghiệp tham gia khai thuế điện tử và trên 98% doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử.

Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành hính công tỉnh luôn đáp ứng tốt các nhu cầu của người dân. Ảnh: VN

 

Về bảo đảm an toàn thông tin mạng, hệ thống đảm bảo an toàn thông tin (SOC) tỉnh và kết nối, chia sẻ thông tin giám sát với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC). Trong 9 tháng đầu năm, hệ thống đã có 29.282 lỗ hổng được phát hiện, xử lý. Hệ thống giám sát mã độc tập trung triển khai tới 1.254 máy tính cá nhân của các đơn vị, địa phương và thực hiện kết nối chia sẻ thông tin về mã độc với NCSC.

Có thể nói, việc xây dựng chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số ở tỉnh đạt được kết quả nhất định, đa số mục tiêu đã hoàn thành và vượt. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh ta còn một số vấn đề tồn tại sau: Nền tảng LGSP đã hoàn thành nhưng các giao dịch thông qua LGSP còn rất thấp; nguồn nhân lực đảm nhận việc phối hợp triển khai và tổ chức quản lý vận hành các hệ thống thông tin còn mỏng và yếu, đặc biệt ở cấp huyện, xã; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước về chuyển đổi số chưa được thường xuyên.

Trước yêu cầu đặt ra, trong thời gian đến, đòi hỏi các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh; các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao theo Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, đánh giá và triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, tránh lộ lọt thông tin; đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua việc ứng dụng đa đạng các kênh truyền thông, nâng cao nhận thức, hình thành văn hóa số cho người dân.   

Văn Nhiên

Chuyên mục khác