UBMTTQVN tỉnh và Sở GD&ĐT: Ký kết chương trình phối hợp thực hiện các nghị quyết của Đảng

01/03/2018 07:00

Chiều 28/2, UBMTTQVN tỉnh và Sở GD&ĐT tổ chức ký kết chương trình phối hợp triển khai thực hiện Chương trình số 67-CTr/TU và Chương trình số 53-CTr/TU của Tỉnh ủy về cụ thể hóa các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với công tác giáo dục đào tạo.

Dự buổi ký kết có các đồng chí: A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Bình Trọng - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở GD&ĐT.

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp

 

Thời gian qua, thực hiện Chương trình số 67-CTr/TU của Tỉnh ủy về triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW và 19/NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Sở GD&ĐT đã tham mưu tỉnh ban hành Kế hoạch số 2288/KH-UBND và các văn bản chỉ đạo khác đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc, nghiêm túc triển khai những nhiệm vụ giáo dục các cấp học do Bộ GD&ĐT quy định.

Sở GD&ĐT cũng đã tham mưu tỉnh xây dựng đề án triển khai Nghị quyết 19, từng bước sắp xếp, điều chỉnh, đầu tư xây dựng, sáp nhập, nâng cao chất lượng hệ thống trường học phổ thông, lớp học cơ bản đảm bảo phục vụ cho việc dạy và học; quan tâm củng cố loại hình trường phổ thông DTBT để đáp ứng nhu cầu học tập đối với học sinh DTTS; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức các phương án điều chỉnh, sắp xếp lại số điểm lẻ của mỗi trường học...

Trên cơ sở nội dung công tác đã thực hiện được, đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh và Sở GD&ĐT đã tham gia ý kiến và thống nhất ký kết chương trình phối hợp trong việc tiếp tục tuyên truyền, vận động, giám sát thực hiện. Cụ thể, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, huy động toàn xã hội vào cuộc, chung sức đóng góp phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum; tăng cường vai trò của UBMTTQVN tỉnh, các cơ quan có liên quan trong công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt, giám sát thực hiện các văn bản chỉ đạo trên về lĩnh vực giáo dục đào tạo trong tỉnh; hoàn thiện, ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới; chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; trang bị, điều chỉnh, bố trí, sắp xếp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; tổ chức thực hiện giám sát đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; quá trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý từng năm; đầu tư, mua sắm bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ dạy học; sắp xếp, tổ chức lại gắn với nâng cao chất lượng giáo dục; giải quyết thừa, thiếu cục bộ giáo viên, tinh giản biên chế ở các cơ sở giáo dục và  các mặt công tác khác...

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí A Pớt đề nghị, sau chương trình ký kết, lãnh đạo 2 đơn vị tập trung triển khai sớm, có hiệu quả các nội dung phối hợp đề ra; nhất là công tác tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện các chương trình của Tỉnh ủy và nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về lĩnh vực giáo dục. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị cần bám sát các nghị quyết của Trung ương Đảng, của Quốc hội hiện hành có liên quan đến lĩnh vực giáo dục để điều chỉnh trong chương trình phối hợp phù hợp thực tế.

Tin, ảnh: Trần Hà

Chuyên mục khác