Tu Mơ Rông: Triển khai nhiệm vụ năm học mới 2023-2024

23/08/2023 04:45

Chiều 22/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tu Mơ Rông tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 -2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 – 2024.

Năm học 2022-2023, toàn huyện có 25 trường mầm non và phổ thông với tổng số 8222 trẻ em, học sinh và hơn 700 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Ngay từ đầu năm học, toàn ngành GD&ĐT huyện Tu Mơ Rông đã nỗ lực khắc phục các khó khăn, tập trung triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; đẩy mạnh tuyên truyền đến cha mẹ học sinh thực hiện tốt công tác vận động học sinh ra lớp, duy trì chuyên cần, ổn định các hoạt động giáo dục, đào tạo… và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học đề ra. Quy mô trường lớp tiếp tục được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh; cơ sở vật chất phòng học, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư đảm bảo cho việc triển khai CTGDPT 2018. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, nhất là đối với học sinh dân tộc thiểu số cao hơn năm học trước. Đến nay, toàn huyện đã có 8 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó, có 3 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 4 trường TH-THCS.  

Năm học 2023-2024, toàn ngành tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được tập trung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; rà soát quy hoạch mạng lưới trường lớp, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả. Tiếp tục triển khai có hiệu quả CTGDPT, đặc biệt là CTGDPT 2018; tiếp tục thực hiện đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; tăng cường các hoạt động thực hành, hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh. Thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong quản lý và dạy học, khai thác và sử dụng có hiệu quả kho học liệu điện tử.. phấn đấu 72.7% số trường mầm non, 100% số trường tiểu học, 100% số trường THCS, 70% số trường TH-THCS đạt chuẩn quốc gia…

Khen thưởng các tập thể, cá nhân. Ảnh: PN

 

Trao bằng công nhận các trường đạt chuẩn quốc gia. Ảnh: PN

 

Tại Hội nghị, đã có nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Dịp này, Trường Tiểu học Đăk Hà, Trường Mầm non Đăk Hà và Trường Mầm non Đăk Rơ Ông đã vinh dự được nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1.

Phúc Nguyên

 

Chuyên mục khác