Trường Chính trị tỉnh: Khai giảng lớp Quản lý nhà nước tại huyện Kon Plông

03/06/2023 19:45

Ngày 3/6, tại Trung tâm Chính trị huyện Kon Plông, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Huyện ủy Kon Plông tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương khóa 49 năm 2023 về quản lý nhà nước cho 79 học viên là công chức cấp huyện và xã trên địa bàn huyện.
Quang cảnh lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước. Ảnh: TVP

 

Trong thời gian 2,5 tháng (từ nay đến giữa tháng 8), các học viên sẽ được nghiên cứu tổng quan về hành chính nhà nước; quản lý tài chính, tài sản trong cơ quan nhà nườc; quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; công chức, công vụ; đạo đức công vụ; nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống chính trị; thủ tục hành chính; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở tỉnh ta; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong giai đoạn hiện nay.

Đồng thời, các học viên được nắm các phần kỹ năng về thuyết trình trong hoạt động công vụ; làm việc nhóm; phân tích, giải quyết tình huống trong hành chính nhà nước; làm việc trong môi trường số; lập và quản lý hồ sơ; công tác bảo vệ bí mật nhà nước; cải cách hành chính ở địa phương; giao tiếp hành chính; soạn thảo văn bản quản lý nhà nước; thu thập và xử lý thông tin; quản lý thời gian.

Trần Văn Phúc

Chuyên mục khác