Tổng kết công tác phối hợp quản lý biên giới, lãnh thổ giai đoạn 2016-2024

21/05/2024 18:39

Ngày 21/5, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp quản lý nhà nước về biên giới, lãnh thổ giai đoạn 2016 - 2024 và ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2024 - 2029.

Giai đoạn 2016 - 2024, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Sở Ngoại vụ thường xuyên duy trì việc trao đổi, thông báo tình hình; kết luận kịp thời những thông tin, tình hình có liên quan đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới, nhất là các vấn đề liên quan đến hai bên biên giới, công tác phân giới, cắm mốc tuyến biên giới Việt Nam - Camphuchia, tăng dày tôn tạo hệ thống mốc quốc giới tuyến biên giới Việt Nam - Lào và các hoạt động phá hoại tình đoàn kết hữu nghị giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Thông tin kịp thời về hoạt động của các đoàn khách quốc tế của Lào, Campuchia sang làm việc về quản lý nhà nước về biên giới; phối hợp tham mưu UBND tỉnh khảo sát xác lập vị trí cắm hệ thống biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới và vùng cấm theo Nghị định số 34/2014/NĐ-CP; phối hợp thực hiện có hiệu quả hiệp định về quy chế biên giới, giải quyết các vấn đề liên quan đến đường biên, cột mốc, các hoạt động xâm canh, xâm cư…, giải quyết việc công dân Lào, Campuchia di cư tự do, kết hôn không giá thú sang địa bàn tỉnh.

Hai đơn vị ký kết nội dung phối hợp giai đoạn 2024 - 2029. Ảnh: VL

 

Tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biên giới quốc gia, vận động quần chúng nhân dân thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, tham gia thực hiện phong trào toàn dân tham gia “tự quản đường biên, cột mốc”; tham mưu xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới; chấp hành nghiêm quy chế biên giới, các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới.

Tuyên truyền cho nhân dân, lực lượng vũ trang của Lào, Campuchia chấp hành nghiêm hiệp định về quy chế biên giới, tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác lâu dài.

Phối hợp tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện các thủ tục để đề nghị mở Cửa khẩu phụ Hồ Le tại mốc 19; tiếp tục khảo sát, xác định, nâng cấp Cửa khẩu phụ Đăk Long - Văng Tắt lên Cửa khẩu chính…; duy trì thực hiện tốt quan hệ đối ngoại với các tỉnh, huyện biên giới phía đối diện của hai nước Lào và Camphuchia.

Tại Hội nghị, hai đơn vị tiếp tục ký kết quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về biên giới, lãnh thổ giai đoạn 2024 - 2029.

Văn Lý

Chuyên mục khác