Tích cực chuẩn bị cho diễn tập

24/09/2017 18:00

​Đến thời điểm này, tỉnh Kon Tum đã sẵn sàng bước vào diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017 để thêm một lần nữa khẳng định hiệu quả công tác vận hành cơ chế theo tinh thần Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị cũng như năng lực tham mưu của các sở, ban, ngành, địa phương.

Để cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Kon Tum năm 2017 đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, trong nhiều tháng qua, các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tích cực thực hiện công tác chuẩn bị.

Chiến sĩ Trung đoàn 990 luyện tập hành quân đường dài

 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo, Ban nội dung, các tiểu ban giúp việc để chuẩn bị các văn kiện, kịch bản, cơ sở vật chất. Đồng thời, tổ chức các hội nghị tập huấn khung cán bộ diễn tập, hướng dẫn, thống nhất nội dung cho các sở, ban, ngành xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập, kế hoạch tác chiến phòng thủ. Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xây dựng, luyện tập các phương án chiến đấu, xử lý tình huống A2 và tổ chức thực binh bắn đạn thật.

Đại tá Trương Quang Nhạn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Ngay từ khi nhận được kế hoạch diễn tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kiện toàn, điều động, bổ sung cán bộ cho các đơn vị tham gia thực binh để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, nội dung thực binh. Cùng với đó, hàng trăm văn kiện diễn tập của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể,  Ban nội dung diễn tập cùng các cơ quan, đơn vị đã được soạn thảo, tổ chức thực hiện với tinh thần quyết tâm cao nhất để cuộc diễn tập đạt kết quả cao nhất.

Trên thao trường, mặc dù điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi trong việc thi công công sự trận địa, xây dựng thao trường huấn luyện thực binh bắn đạn thật, khối lượng công việc lớn, nhưng cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngày đêm bảo đảm tiến độ thi công.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hàng ngàn ngày công xây dựng công sự, đài chỉ huy trận địa hỏa lực pháo phòng không; đào đắp hàng nghìn mét giao thông hào. 100% cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị, dân quân tự vệ, dự bị động viên tỉnh đã xác định quyết tâm, trách nhiệm cao nhất và huấn luyện các khung diễn tập thành thục.

Trong cuộc họp với Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu: Diễn tập khu vực phòng thủ là cuộc diễn tập lớn trong năm 2017 của tỉnh Kon Tum, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát chặt chẽ trên tinh thần tiết kiệm, nhưng phải đạt hiệu quả mục đích yêu cầu đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Cán bộ các sở, ban, ngành, đoàn thể chú trọng đầu tư thời gian, công sức cho diễn tập, không rập khuôn văn bản có sẵn mà chịu khó tìm tòi, học hỏi, sáng tạo trên cương vị, chức trách của từng người.

Đồng chí nhắc nhở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra các khu vực thực binh tránh những sai sót, mất an toàn không đáng có, làm tốt công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ xác định tốt nhiệm vụ huấn luyện thực binh bắn đạn thật đạt kết quả cao, phấn đấu diễn tập đạt yêu cầu, mục đích đề ra, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện.

Đến thời điểm này, tỉnh Kon Tum đã sẵn sàng bước vào diễn tập để thêm một lần nữa khẳng định hiệu quả công tác vận hành cơ chế theo tinh thần Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị cũng như năng lực tham mưu của các sở, ban, ngành, địa phương.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, sự đồng thuận nhất trí cao của các cấp, các ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân về nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Kon Tum năm 2017 sẽ thành công, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Bải, ảnh: Trung Kiên

Chuyên mục khác