Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác PCCCR

16/03/2023 18:09

Ngày 15/3, Ban Chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng (Ban Chỉ đạo) tỉnh có Công văn số 687/BCĐ-TGV về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Văn bản nêu rõ, hiện nay đang là thời kỳ cao điểm mùa khô (cấp dự báo cháy rừng là cấp IV, cấp V), cũng là thời điểm người dân triển khai các hoạt động sản xuất nương rẫy nên nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao.

Để chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), bảo vệ tính mạng của người tham gia chữa cháy và giảm thiểu tối đa thiệt hại đến rừng, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong thực hiện các quy định về PCCCR; thông báo dừng tất cả các hoạt động đốt rẫy, đốt dọn thực bì trong thời kỳ cấp dự báo cháy rừng là cấp IV, cấp V.

Rà soát, khoanh vùng các khu vực trọng điểm cháy rừng; tăng cường lực lượng ứng trực, tuần tra, kiểm tra tại các khu vực này kết hợp theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các điểm cháy khi mới xuất hiện.

Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” đảm bảo sẵn sàng tham gia chữa cháy khi được sự huy động của cấp có thẩm quyền. Việc tiếp nhận, xử lý thông tin cháy rừng và phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng thực hiện đúng theo Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của UBND tỉnh.

Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác PCCCR. Kiên quyết xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân vi phạm, đặc biệt là các trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra cháy rừng mà không phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Người chỉ huy chữa cháy rừng phải chịu trách nhiệm về hiệu quả công tác chữa cháy và sự an toàn cho lực lượng tham gia chữa cháy rừng.

Tiếp tục triển khai thực hiện phương án PCCCR đã xây dựng; kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào khu vực rừng có nguy cơ cháy cao; thường xuyên chủ động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cấp, các ngành trong công tác PCCCR.

Tăng cường kiểm tra công tác PCCCR trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Hồng Lam

Chuyên mục khác