Tập huấn công tác Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, Tổ hoà giải ở cơ sở năm 2023

29/05/2023 13:34

Trong 2 ngày (28-29/5), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn các nội dung về công tác Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và Tổ hoà giải ở cơ sở năm 2023.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: NB

 

Đồng chí Hoàng Trung Thông- Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: NB

 

Tham dự lớp tập huấn, 100 đại biểu đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và Tổ hòa giải ở cơ sở đến từ 10 huyện, thành phố trên toàn tỉnh tiếp thu nội dung các chuyên đề: Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; quy trình giám sát của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn; tổ chức và hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; trình tự, thủ tục bầu, công nhận hòa giải viên; quy trình tiến hành một cuộc hòa giải ở cơ sở.

Hội nghị tập huấn giúp các đại biểu bổ sung những kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ giám sát để vận dụng trong hoạt động giám sát tại cơ sở; đồng thời trao đổi, học tập kinh nghiệm và giải đáp những thắc mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và Tổ hòa giải ở cơ sở trong thời gian tới.

Nguyễn Ban

Chuyên mục khác