Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại

27/09/2023 14:50

Trong 2 ngày (27 và 28/9), Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực thông tin đối ngoại năm 2023 cho gần 100 học viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, lực lượng vũ trang, cơ quan báo chí tỉnh, UBND các huyện, thành phố và 13 xã biên giới của tỉnh.
Quang cảnh Hội nghị tập huấn. Ảnh: TVP

 

Tại Hội nghị, các học viên được nghe Tiến sĩ Vũ Tuấn Anh-Trưởng khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao truyền đạt tổng quan về công tác thông tin đối ngoại, hội nhập quốc tế và thông tin tuyên truyền, quảng bá ASEAN; đổi mới hình thức trong công tác thông tin đối ngoại; xây dựng chiến dịch thông tin quảng bá thương hiệu địa phương và vai trò của quảng bá thương hiệu địa phương trong đối ngoại; tổ chức chiến dịch/kế hoạch truyền thông cho hoạt động đối ngoại.

Hội nghị tập huấn sẽ giúp các học viên nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các cơ quan hành chính Nhà nước đối với công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về công tác thông tin đối ngoại. Đồng thời, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phát ngôn, cung cấp thông tin của các cơ quan hành chính Nhà nước và kỹ năng, nghiệp vụ của các lực lượng tham gia hoạt động thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh về công tác thông tin đối ngoại, qua đó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền thông tin đối ngoại trong tình hình mới hiện nay.

Trần Văn Phúc

Chuyên mục khác