Sở KH&CN: Bàn giao các đề tài, dự án đã nghiệm thu và ký kết chương trình phối hợp

17/05/2023 16:58

Chiều 17/5, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ bàn giao kết quả các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã nghiệm thu và Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới công nghệ giai đoạn 2023 - 2025 và năm 2023; trao Chuyên san Sâm Ngọc Linh Kon Tum và Sổ tay Sở hữu trí tuệ cho các đơn vị liên quan.
Bàn giao kết quả đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã nghiệm thu. Ảnh: ĐV

 

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ bàn giao kết quả 2 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã nghiệm thu gồm: Điều tra hiện trạng phân bố, đề xuất giải pháp bảo tồn quần thể loài Bò tót (Bos gaurus) tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray và đề tài: Trồng thực nghiệm Sâm cau (Curculigo orchioides Gaertn) dưới tán rừng trên một số tiểu vùng sinh thái của tỉnh Kon Tum của Viện Dược liệu.

Sở KH&CN ký kết Chương trình phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum. Ảnh: ĐV

 

Sở Khoa học Công nghệ cũng đã ký kết Chương trình phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới công nghệ giai đoạn 2023 - 2025 và năm 2023.

Theo đó, Chương trình phối hợp nhằm tăng cường mối quan hệ phối kết hợp giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trong việc hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới công nghệ để tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tạo mối liên hệ gắn kết giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trong hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ phục vụ trực tiếp nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp...

Trao Chuyên san Sâm Ngọc Linh Kon Tum và Sổ tay Sở hữu trí tuệ cho các đơn vị. Ảnh: ĐV

 

Nhân dịp này, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành trao Chuyên san Sâm Ngọc Linh Kon Tum và Sổ tay Sở hữu trí tuệ cho các đơn vị liên quan.

Đắc Vinh

Chuyên mục khác