Sơ kết cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”

15/05/2024 14:29

Sáng 15/5, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”; biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tôn vinh các gia đình tiêu biểu trong thực hiện các tiêu chí “5 không, 3 sạch”; biểu dương phụ nữ cao tuổi giai đoạn 2022-2024; trao giải cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội”.

Qua việc triển khai các hoạt động thiết thực, toàn tỉnh có 1.362/1.524 hộ đăng ký đạt 8 tiêu chí Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”, đạt tỷ lệ 89%. Qua đó, nâng số hộ đạt tiêu chí “Gia đình không đói nghèo” lên 115.087 hộ; nâng tổng số hộ đạt “Gia đình không có thành viên vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” lên 12.833 hộ; nâng tổng số hộ đạt tiêu chí “Gia đình không vi phạm chính sách dân số” lên 120.480 hộ; nâng tổng số hộ đạt tiêu chí “Gia đình không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học” lên 119.946 hộ; nâng tổng số hộ đạt tiêu chí sạch nhà là 118.591 hộ; 118.099 hộ đạt tiêu chí sạch bếp và 117.648 hộ đạt tiêu chí sạch ngõ. 

Đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Hội cụ thể hóa việc gắn với các tiêu chí phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Kon Tum tự tin, tự trọng, sáng tạo, khát vọng vươn lên phát triển toàn diện”. Qua 3 năm thực hiện, có 36 cá nhân được công nhận danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu”; có 1 điển hình tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ khen tặng tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. 

Ngoài ra, hoạt động làm theo Bác được các cấp hội triển khai với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, khơi dậy ý thức, tinh thần học tập, lao động sáng tạo trong mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ. 

 
Khen thưởng các tập thể, gia đình tiêu biểu trong triển khai, thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”. Ảnh: HT

 

Khen thưởng 4 tập thể và 5 cá nhân xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: HT

 

Tặng Bằng khen 19 phụ nữ cao tuổi tiêu biểu trên các lĩnh vực. Ảnh: HT

 

Trao thưởng 9 sản phẩm trong Cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội” cấp tỉnh năm 2024. Ảnh: HT

 

Tại Hội nghị, Hội LHPN tỉnh biểu dương 6 tập thể, 15 hộ gia đình tiêu biểu trong triển khai, thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”; khen thưởng 4 tập thể và 5 cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tặng Bằng khen 19 phụ nữ cao tuổi tiêu biểu trên các lĩnh vực; trao thưởng 9 sản phẩm trong Cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội” cấp tỉnh năm 2024.

Hoài Tiến

Chuyên mục khác