Sa Thầy: Khống chế có hiệu quả dịch tả lợn Châu Phi

19/08/2019 05:59

Bằng những nỗ lực trong công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi tại làng Kơ Bei (xã Hơ Moong) như kịp thời tiêu hủy lợn bị dịch, tiêu trùng khử độc vùng dịch, lập các chốt kiểm dịch kiểm soát các phương tiện lưu thông, việc buôn bán, vận chuyển lợn và sản phẩm lợn ra vào vùng dịch, đến nay, huyện Sa Thầy khống chế và ngăn chặn có hiệu quả, không để dịch tả lợn Châu Phi lan ra diện rộng.
Kiểm soát các phương tiện giao thông, buôn bán lợn và sản phẩm lợn ra vào vùng dịch. Ảnh: VN

 

Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại làng Kơ Bei (xã Hơ Moong) vào ngày 18/7, UBND huyện Sa Thầy kịp thời công bố dịch và tiêu hủy 190 con lợn bị dịch và nằm trong vùng có dịch.

Theo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Sa Thầy, kể từ đó đến ngày 18/8, qua 30 ngày, trên địa bàn huyện không phát sinh thêm lợn bị bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Theo quy định, Trung tâm đang tham mưu huyện công bố trên địa bàn hết dịch tả lợn Châu Phi.

Văn Nhiên

 

Chuyên mục khác