Nhiều sai phạm tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh

16/05/2024 08:09

Sở Tài chính vừa có kết luận thanh tra tài chính năm 2022 tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh. Qua đó, đã phát hiện chi sai với số tiền vi phạm hơn 1,1 tỷ đồng.
Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh. Ảnh: HN

 

Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh là đơn vị sự nghiệp (trực thuộc Sở NN-PTNT), hiện đang quản lý hơn 37.500ha rừng và đất lâm nghiệp.

Qua thanh tra, Sở Tài chính xác định số tiền sai phạm là hơn 1,1 tỷ đồng. Trong số đó, chi thanh toán sai khối lượng, định mức xây dựng Trạm Bảo vệ rừng xã Đăk Plô, Trạm bảo vệ rừng xã Mường Hoong số tiền hơn 318 triệu đồng.

Sử dụng nguồn chương trình mục tiêu thanh toán hỗ trợ cho các cho cộng đồng nhận khoán quản lý bảo vệ rừng đối với diện tích có nguồn thu dưới 400.000 đồng/1ha không đúng quy định số tiền hơn 693 triệu đồng.

Bên cạnh đó, đơn vị này đã triển khai thực hiện hỗ trợ cây giống cho trồng cây phân tán khi chưa có chủ trương thống nhất phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền; chưa hoàn chỉnh các quy trình về việc chuyển từ trồng rừng tập trung sang trồng cây phân theo theo đề nghị và văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

Sở Tài chính đề nghị Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh thu hồi số tiền sai phạm trên; làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan.

Hà Nam

Chuyên mục khác