Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2018

23/05/2018 13:43

Ngày 23/5, tại Trường PT Dân tộc nội trú huyện Sa Thầy, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh phối hợp với Huyện đoàn Sa Thầy tổ chức Lễ mít tinh và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2018.

Tham dự lễ mít tinh có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Sa Thầy, đại diện các ban, ngành ở huyện cùng đông đảo học sinh, giáo viên các trường và đoàn viên thuộc Huyện đoàn Sa Thầy.   

Tuần Lễ nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn chủ đề “Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”. Đây là mục tiêu hành động của toàn xã hội phải tham gia vào công tác bảo vệ nguồn nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường.

Diễu hành tuyên truyền “Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”

 

Theo Ban tổ chức buổi lễ, trong những năm qua, được sự quan tâm  của Chính phủ và các bộ, ngành trung ương, tỉnh ta xây dựng nhiều công trình cấp nước tập trung và nhỏ lẻ hợp vệ sinh, góp phần đưa tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 86,5%, tỷ lệ trường học có nước sạch hợp vệ sinh đạt 98%. Phong trào xanh-sạch-đẹp được các cấp, các ngành, các cơ quan và người dân hưởng ứng tích cực, góp phần bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái ở địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khu vực, địa bàn khi nắng hạn, người dân vẫn chưa đủ nước sạch để sử dụng; một số hộ gia đình chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh; người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất trong sản xuất và nuôi trồng thủy sản chưa hợp lý… ảnh hưởng đến môi trường sống và sức khỏe cộng đồng.

Đoàn viên thanh niên tham gia vệ sinh môi trường

 

Sau lễ mít tinh, các đoàn viên tham gia diễu hành bằng xe ô tô, mô tô truyền thông điệp “Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”; đồng thời tham gia dọn vệ sinh xung quanh khu vực Trường PT Dân tộc nội trú và thị trấn Sa Thầy.

Tin, ảnh: VN

Chuyên mục khác