Lễ công bố Quyết định công nhận xã Sa Loong đạt chuẩn nông thôn mới

31/05/2023 17:22

Ngày 31/5, UBND huyện Ngọc Hồi tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Sa Loong đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.
Trao Quyết định công nhận xã Sa Loong đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: VT

 

Thời gian qua, với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của người dân, đến cuối năm 2022, xã Sa Loong đạt chuẩn 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Trong giai đoạn 2011 - 2022, tổng kinh phí để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã là 24,708 tỷ đồng. Đến cuối năm 2022, thu nhập bình quân đầu người dân ở xã tăng hơn 6 lần so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,88% (giảm 29,22% so với năm 2010); trên địa bàn xã không còn nhà tạm, dột nát; 100% số thôn trên địa bàn xã đều có nhà văn hóa, nhà rông và sân thể thao phục vụ cộng đồng... Các chương trình, dự án phát triển sản xuất nông nghiệp được triển khai có hiệu quả và được người dân tích cực hưởng ứng, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Dựa trên kết quả đạt được, xã Sa Loong phấn đấu đến năm 2025 có 3/6 thôn trên địa bàn xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí về “thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào DTTS” và 1 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Xã Sa Loong nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: VT

 

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sa Loong vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 4 tập thể, 10 cá nhân và 2 hộ gia đình được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Văn Tùng

Chuyên mục khác